7 czerwca 2024

Wygrane sprawy frankowe | Maj 2024

Wygrane sprawy frankowe | Maj 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie sędzia Teresa mróz wyrokiem z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1212/23 zmienił wyrok Sądu Okręgowego (sygn. akt...

7 czerwca 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – maj 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – maj 2024

XXVIII C 4613/24 Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 7 maja 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn.

Co dalej z zarzutami zatrzymania? TSUE przeciął wątpliwości!

Co dalej z zarzutami zatrzymania? TSUE przeciął wątpliwości!

Wielu naszych Klientów, pozywając Bank w toku procesu otrzymało dość enigmatyczne pismo z Banku, które dotyczyło zarzutu zatrzymania. W piśmie wskazano, że Kredytobiorca powinien zwrócić kwotę widniejącą na umowie kredytu. Nasi Klienci nie rzadko wpadają w dyskomfort, myśląc że muszą w przeciągu...

Czy mogę sprzedać mieszkanie przed uzyskaniem prawomocnego wyroku?

Czy mogę sprzedać mieszkanie przed uzyskaniem prawomocnego wyroku?

Czy mogę sprzedać mieszkanie przed uzyskaniem prawomocnego wyroku? To pytanie często zadają sobie nasi Klienci, którzy rozpoczęli spór sądowy z bankiem. Nie będziemy trzymać Cię w niepewności – odpowiedź jest twierdząca.  Jak to zrobić i jakie konsekwencje dla postępowania są z tym...

Eliza Kaczorowska, Natalia Chmielewska

16 maja 2024

Niezbędność – przesłanką ustanowienia służebności drogi koniecznej | EKSPRES PRAWNY

Niezbędność – przesłanką ustanowienia służebności drogi koniecznej | EKSPRES PRAWNY

Planujesz inwestycje na swojej działce, ale zauważyłeś, że droga zapewniająca dostęp do twojej nieruchomości jest za wąska, co może spowodować, że nie uzyskasz pozwolenia na budowę? Uregulowaniem tych problemów jest możliwość ustanowienia służebności drogi koniecznej, jednakże jej wytyczanie często rodzi wiele konfliktów...

Więcej wpisów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 82