Możliwość podważenia ostatecznego pozwolenia na budowę 

Możliwość podważenia ostatecznego pozwolenia na budowę 

Inwestor, który przystępuje do realizacji swojego przedsięwzięcia budowlanego np. budynku wielorodzinnego (tzw. bloku) czy nawet domu jednorodzinnego, przed rozpoczęciem prac musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (pomijając uproszczone procedury tzw. zgłoszenia czy przepisy szczególne). Aby bezpiecznie przystąpić do realizacji zamierzenia, inwestor...

Czym są klauzule abuzywne w umowach kredytowych?

Czym są klauzule abuzywne w umowach kredytowych?

Klauzula abuzywna jest to niedozwolone postanowienie umowne, które rażąco narusza interesy Konsumenta, kształtuje negatywnie prawa i obowiązki, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Najgłośniej klauzulach abuzywnych jest w umowach frankowych! Więcej na ten temat opowie w dzisiejszym nagraniu apl. adw. Karol Moszumański.

3 kwietnia 2024

Newsletter | KWIECIEŃ 2024

Newsletter | KWIECIEŃ 2024

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym newsletterem. W miesięcznym biuletynie przedstawiamy informacje o bieżących działaniach naszej Kancelarii, publikacje naszych pracowników oraz aktualności w sprawach frankowych/złotówkowych i branży nieruchomości. NEWSLETTER – dostępny TUTAJ...

3 kwietnia 2024

Wygrane sprawy frankowe | Marzec 2024

Wygrane sprawy frankowe | Marzec 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Teresa Mróz wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r.  w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 976/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w...

3 kwietnia 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – marzec 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – marzec 2024

Sąd Okręgowy w Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Mariusz Metera po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę...

Więcej wpisów

1 3 4 5 6 7 8 9 82