TSUE przywraca odsetki frankowiczów – wyrok C-140/22

TSUE przywraca odsetki frankowiczów – wyrok C-140/22

W dniu 7 grudnia 2023 roku TSUE wydał kolejny ważny wyrok w polskiej sprawie C-140/22 przeciwko mBank.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie jednoznacznie opowiedział się za ochroną frankowiczów, tym razem w kwestii odsetek dochodzonych przez konsumentów.

Odsetki od daty wskazanej w wezwaniu

Co do terminu, od którego należy liczyć odsetki, TSUE wskazał, iż złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na ustalenie przez sąd nieważności umowy kredytu oraz o świadomości skutków jakie się z tym wiążą, nie ma wpływu na bieg terminu roszczenia odsetkowego. Prowadzi to do wniosku, iż kredytobiorcy mogą żądać odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia już od terminu wskazanego w treści wezwania do zapłaty, skierowanego do banku przed wytoczeniem powództwa.

Obowiązek informacyjny nie blokuje odsetek

Co więcej, TSUE podkreślił, że nałożenie na kredytobiorców obowiązku złożenia przed sądem sformalizowanego oświadczenia o zgodzie na ustalenie nieważności umowy doprowadziłoby do zniwelowania funkcji odstraszającej wynikającej z Dyrektywy 93/13 i tym samym mogłoby skutkować odrzucaniem przez banki przedsądowych wezwań do zapłaty mających za podstawę abuzywność postanowień umowy kredytowej.

Brak rekompensaty dla banków

TSUE ponownie zaznaczył także, iż w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną, bankom nie przysługuje żadna inna rekompensata poza zwrotem równowartości wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu. Przy tym, Trybunał wskazał także, iż w przypadku kredytobiorców, przysługująca im rekompensata nie można zostać pomniejszona o wysokość odsetek, które bank otrzymałby, gdyby umowa pozostała w mocy.

Wyrok ten z pewnością jest kolejnym korzystnym dla kredytobiorców będących stroną umowy kredytu frankowego. Jego skutki w postaci zasądzania na rzecz kredytobiorców odsetek od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty powinny być natychmiastowo zauważalne w nowych wyrokach.

 

TSUE przywraca odsetki frankowiczów – wyrok C-140/22

Karolina Kwiatkowska

adwokat | partner

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, głównie spraw frankowych oraz spraw WIBOR. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów, w tym kredytów powiązanych z kursem waluty obcej oraz kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR. Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe