Ugody z frankowiczami – ulga podatkowa przedłużona do końca 2024 roku

Ugody z frankowiczami – ulga podatkowa przedłużona do końca 2024 roku

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tzw. kredyt frankowy, często mierzą się z obawami związanymi z wszczęciem postępowania sądowego. Za rozwiązanie swoich problemów niejednokrotnie uznają podpisanie ugody z bankiem. Czym są i na czym polegają ugody z frankowiczami? Kiedy warto zdecydować się na podpisanie ugody z bankiem?

Zawarcie ugody w sprawie kredytu frankowego to jedno z rozwiązań, które umożliwia kredytobiorcy zakończenie wysoce niekorzystnego stosunku zobowiązaniowego. Ciężko jednak stwierdzić, iż jest to zawsze korzystne rozwiązanie. Taka decyzja każdorazowo jest uzależniona od wielu czynników, a tym samym od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

UGODA A POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Wszczynając postępowanie sądowe kredytobiorcy przede wszystkim domagają się ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z nieważności umowy kredytu. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia sądu jest wzajemne rozliczenie z bankiem. Co za tym idzie w praktyce, bank zwraca wszelkie świadczenia uiszczone przez kredytobiorcę na rzecz banku, tj. suma uiszczonych rat kapitałowo – odsetkowych oraz często inne koszty niekredytowane, takie jak prowizja, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy ubezpieczenie pomostowe. Kredytobiorca natomiast zobowiązany jest do zwrotu jedynie wysokości kapitału kredytu wypłaconego przez bank.

Mając na uwadze dotychczasową utrwaloną linię orzeczniczą, unieważnienie umowy kredytu oraz wzajemne rozliczenie jest najczęstszym rozstrzygnięciem sądów, jednak istnieje możliwość „odfrankowienia” umowy. W takiej sytuacji umowa kredytu frankowego nadal będzie uznawana za ważną, jednak będzie obowiązywać z wyłączeniem niedozwolonych postanowień umownych. Innymi słowy kredyt jest uznawany od początku jako kredyt złotówkowy, choć oprocentowany stawką LIBOR.

PROPOZYCJE UGODOWE

Najczęstsza postacią ugód proponowanych przez Banki jest przewalutowanie salda kredytu frankowego na kredyt złotówkowy. Zazwyczaj proponowany kurs CHF jest wtedy niższy niż aktualny średni kurs NBP, a oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR. Zdarzają się również propozycje przewalutowania wstecznego kredytu zgodnie z kursem obowiązującym w dniu podpisania umowy z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR.

Część banków, m.in. PKO BP, ING Bank proponuje ugody według kryteriów wyznaczonych przez KNF, inne natomiast, takie jak  mBank czy Bank Millennium przedstawiają klientom własne propozycje. Doszukując się wspólnego mianownika można stwierdzić, że ugoda wiąże się z przewalutowaniem kredytu na złotówki i przejściem na wysokie oprocentowanie zmienne oparte o stawkę WIBOR lub okresowo stałe przez 5 lat.

W ofertach kierowanych do kredytobiorców podkreślany jest fakt wyeliminowania ryzyka kursu CHF. Jednak klienci w większości nie są należycie informowani na temat nieograniczonego ryzyka wzrostu stóp procentowych w przypadku zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR.

Ważna kwestią, która również powinna być w sposób wyraźny zaakcentowana podczas rozmów ugodowych, jest warunek zrzeczenia się przez kredytobiorcę wszystkich roszczeń z tytułu umowy frankowej. Oznacza to, że w przyszłości, pomimo ewentualnego niezadowolenia z warunków ugody, kredytobiorca nie ma możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi.

Korzyści dla frankowiczów płynące z zawarcia ugody z bankiem często są zdecydowanie niższe od tych wiążących się z potencjalnym unieważnieniem umowy kredytu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż postępowanie sądowe zawsze wiąże się z ryzykiem, a sam proces może trwać kilka lat. Ugoda z bankiem jest rozwiązaniem dużo szybszym, a także nieco mniej obciążającym kredytobiorcę. Każda sprawa powinna być jednak oceniana indywidualnie przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

UGODA FRANKOWICZA – CO Z PODATKIEM OD UMORZONEJ KWOTY?

Zawierając ugodę z bankiem oraz obniżając saldo zadłużenia, po stronie kredytobiorcy powstaje przychód, a tym samym obowiązek podatkowy. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe przedłuża ulgę podatkową od uzyskanych przychodów na skutek zawarcia ugody z bankiem do 31 grudnia 2024 r.

Więcej na temat przywołanego Rozporządzenia oraz wymogów, jakie musi spełnić frankowicz, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, można przeczytać (TUTAJ).

UGODA Z BANKIEM – CZY TO KORZYSTNE ROZWIĄZANIE?

Decyzja w przedmiocie zawarcia ugody z bankiem musi być dokładnie przemyślana. Przede wszystkim takie rozwiązanie powinno być dla kredytobiorcy naprawdę opłacalne, a sama propozycja ugodowa odpowiednio dostosowana pod konkretną sytuację finansową klienta. Przy samych negocjacjach warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który pomoże wypracować nam oczekiwany efekt.

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą, ugody proponowane frankowiczom często są mało korzystną alternatywą dla sporu sądowego, nawet pomimo skorzystania z ulgi podatkowej. W niektórych jednak sytuacjach ugoda z bankiem może okazać się korzystnym rozwiązaniem, jednak do kompleksowej oceny swojej sytuacji a także celem prawidłowego przeprowadzenia procesu negocjacyjnego z bankiem, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Ugody z frankowiczami – ulga podatkowa przedłużona do końca 2024 roku

Natalia Pracka

aplikant radcowski

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, w szczególności spraw frankowych. Zajmuje się rozwiązywaniem sporów przy prowadzeniu postępowań przeciwko bankom w przedmiocie roszczeń wynikających z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, wyszczególniając prawo handlowe i gospodarcze, prawo ubezpieczeń, prawo pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2016 […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe