Wygrana Kancelarii – nieważność umowy mBank S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Wygrana Kancelarii – nieważność umowy mBank S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Edyta Sornat-Unisk, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2021 r., sygn. akt XXVIII C 2640/21, ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna, a także orzekł o obowiązku zapłaty na rzecz naszych Klientów sumy uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych, tj. kwoty 290 758,37 PLN. Odsetki zostały zasądzone od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi.

Wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy), po dziewięciu miesiącach od złożenia pozwu!

Sprawę prowadzili adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz adw. Marta Sochaczewska.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe