Wygrana Kancelarii – ustalenie nieważności umowy Santander Bank Polska S.A. (TEORIA DWÓCH KONDYKCJI)!

Wygrana Kancelarii – ustalenie nieważności umowy Santander Bank Polska S.A. (TEORIA DWÓCH KONDYKCJI)!

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny w składzie SSO Beata Grochulska wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 681/21 ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank S.A.), a także orzekł o obowiązku zapłaty na rzecz naszych Klientów sumy uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo-odsetkowych, tj. kwoty 258 932,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu wskazanym w wezwaniu do zapłaty.

Sprawa zakończona została w ekspresowym tempie – wyrok zapadł już po przeprowadzeniu jednej rozprawy po upływie niespełna 8 miesięcy od dnia jej zarejestrowania.

Sąd nie uwzględnił zarzutów zatrzymania i potrącenia.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Karolina Kwiatkowska.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe