Wygrane sprawy frankowe – luty 2023

Wygrane sprawy frankowe – luty 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska wyrokiem z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13705/22 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszą Klientkę z bankiem, a także zasądził na jej rzecz kwotę 66 616,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12814/21 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszego Klienta z bankiem, a także zasądził na jego rzecz kwotę 284 713,73 PLN oraz 60 355,36 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 14 dni od doręczenie pozwanemu odpisu pozwu.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. Pozwany został obciążony w całości kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: Partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Michał Maj wyrokiem z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3926/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientki kwotę 98 607,49 zł oraz kwotę 16 777,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia, w którym upłynął termin określony w wezwaniu do zapłaty do dnia zapłaty. Bank Millennium S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. 

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Dominiak wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 793/20 ustalił nieważności umowy kredytu oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 234 031,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po dniu, w którym Kredytobiorcy oświadczyli, że wyrażają zgodę na ustalenie nieważności umowy w całości.

Santander Bank Polska S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Michał Maj wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 2262/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę 156 920,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia, w którym upłynął termin określony w wezwaniu do zapłaty do dnia doręczenia Powodowi zarzutu zatrzymania. Getin Noble Bank S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. 

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Kamykowska wyrokiem z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt III C 125/21 ustalił nieważność umów zawartych przez naszego Klienta z bankiem, a także zasądził z tego tytułu na rzecz Klienta kwotę 216 042,91 PLN oraz 78 997,50 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po dniu rozprawy.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Dominiak wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 1105/20 w wyniku przesłankowego ustalenia nieważności umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 141 298,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po dniu, w którym Kredytobiorcy oświadczyli, że wyrażają zgodę na ustalenie nieważności umowy w całości. 

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego. 

Deutsche Bank Polska S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, r. pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Orzechowska wyrokiem z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 11544/21 ustalił nieważność umowy zawartej przez naszych Klientów z bankiem. Z tego tytułu zasądził na rzecz Klientów kwotę 237 881,76 PLN oraz 102 098,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww kwot od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Robert Masznicz wyrokiem z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., sygn. akt XXVIII C 5417/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna i zasądził na ich rzecz kwotę 165 032,68 zł oraz kwotę 559,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w reklamacji z wezwaniem do zapłaty do dnia zapłaty.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii: adw. Bartosz Czupajło i adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Sędzia del. Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 7138/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 213 376,40 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wydania wyroku.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

 

 

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe