Wygrane sprawy frankowe – marzec 2023

Wygrane sprawy frankowe – marzec 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 7888/22 ustalił, że umowy kredytu hipotecznego łączące naszą Klientkę z bankiem są nieważne. 

Ponadto Sąd zasądził na rzecz Klientki kwotę 122 569,85 zł jak również kwotę 45 401,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wydania wyroku. Raiffeisen Bank International AG  został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki. 

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Postępowanie prowadził partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Pawłowska wyrokiem z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15311/22 ustalił przesłankowo, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 311 226,86 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 148 030,43 PLN od terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty do dnia zapłaty oraz od kwoty 163 196,43 PLN od daty po złożeniu oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawa znalazła swoje zakończenie w ekspresowym tempie, pozew został złożony w lipcu 2022 r., a wyrok ogłoszono w marcu 2023 r. Nadto, Sąd podkreślił, że załączając do reklamacji z wezwaniem do zapłaty oświadczenie o zgodzie na nieważność umowy powódka wykazała się najdalej idącą ostrożnością. 

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Edyta Sornat – Unisk wyrokiem z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przeciwko Pekao Bankowi Hipotecznemu S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt C 2721/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 417 107,65 PLN oraz 60 608,58 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy do dnia zapłaty

Pekao Bank Hipoteczny S. A. z siedzibą w Warszawie został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Katarzyna Dawid – Birska wyrokiem z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 8954/21 ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszą Klientkę z bankiem, a także zasądził na jej rzecz kwotę 256 987,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia sądowi pouczenia o skutkach ustalenia nieważności umowy.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Katarzyna Dawid – Birska wyrokiem z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 4229/21 ustalił nieważności umowy kredytu. Zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty do majątku wspólnego 133 519,64 PLN oraz 36 603,85 CHF jak również osobno na rzecz Powódki kwotę 21 777, 83 PLN oraz Powoda 21 777,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia Pozwanemu pouczenia o skutkach ustalenia nieważności.

Pozwany mBank S.A. został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i r. pr. Patrycja Kowalczyk

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe