Zabezpieczenia w sprawach frankowych – czerwiec 2022

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – czerwiec 2022

Deutsche Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie Sędzia del. Agnieszka Kossowska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem powództwa, sygn. akt XXVIII Co 56/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Grenda po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 11426/22,  postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Henryk Walczewski po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 7320/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Maciej Wójcicki po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 11425/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 11164/22, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe