ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH – GRUDZIEŃ 2022

ZABEZPIECZENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH – GRUDZIEŃ 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Joanna Karczewska po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bank Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 20524/22, postanowił udzielić zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu.

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII Cz 2484/22, postanowił zmienić postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie i udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy.

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Maciej Wójcicki po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym z sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9818/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Getin Noble Bank S.A. o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 3317/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy. 

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie sędzia Robert Masznicz po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S. A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnemu przed wszczęciem postępowania, sygn. akt XXVIII C 14883/22, postanowił uwzględnić wniosek w całości i udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Tym samym zwiesił obowiązek płacenia rat kapitałowo-odsetkowych przez naszych Klientów na rzecz Banku.

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Wioletta Wiros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia naszych Klientów w spawie z ich powództwa przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 8074/22 (XXVIII Cz 2327/22), postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i udzielił zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów. 

Postępowania prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe