ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWIE PRZECIWKO MBANK S.A.!

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NASZYCH KLIENTÓW W SPRAWIE PRZECIWKO MBANK S.A.!

Z dużą satysfakcją informujmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił naszym Klientom zabezpieczenia roszczenia w sprawie tzw. „kredytu frankowego” przeciwko mBank S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Bednarczyk, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXV C 2719/20,  postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegające na:

  • wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez powodów spłat należności wynikających z ww. umowy kredytu od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;
  • zakazanie pozwanemu złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu ww. umowy ze względu na brak realizacji świadczenia w postaci płatności rat kapitałowo-odsetkowych w wykonaniu niniejszego postanowienia – w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Karolina Kwiatkowska.

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów!

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe