Zmiany wskaźników referencyjnych w umowach złotówkowych.

Zmiany wskaźników referencyjnych w umowach złotówkowych.

Banki od kilku miesięcy zwracają się do swoich klientów posiadających kredyty lub pożyczki złotówkowe oparte na zmiennym oprocentowaniu WIBOR w sprawie zawierania aneksów dotyczących zmiany wskaźników referencyjnych.

Dlaczego? Otóż od 2025 roku stawka WIBOR przestanie być publikowana.

Większość umów kredytów i pożyczek złotówkowych jest oparta na podstawie stawki WIBOR. Niestety większość z nich nie posiada tak zwanej klauzuli awaryjnej, która zawierałaby regulację na wypadek zaprzestania publikowania tej stawki bądź zastąpienia ją innym wskaźnikiem referencyjnym.

  • Czy zawarcie aneksu do umowy jest konieczne?
  • Czy podpisanie go może spowodować jakiekolwiek negatywne konsekwencje dla kredytobiorcy?

Na te i inne pytania odpowie partner naszej Kancelarii – adw. Karolina Kwiatkowska.

Zmiany wskaźników referencyjnych w umowach złotówkowych.

Karolina Kwiatkowska

adwokat | partner

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, głównie spraw frankowych oraz spraw WIBOR. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów, w tym kredytów powiązanych z kursem waluty obcej oraz kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR. Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe