Zabezpieczenia w sprawach frankowych – sierpień 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – sierpień 2023

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Szymańska-Grodzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 364/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Perehubka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt III C 1090/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Kaszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10948/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Dagmara Kos po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 279/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Lizakowska – Bytof po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego klienta przeciwko mBank S. A.  z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10687/21 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientkom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 7472/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Henryk Walczewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10304/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Kaszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 11571/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Gradowska-Okrój po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 2186/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Agnieszka Kossowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 sierpnia 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XVIII C 10033/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory