Jak zeznawać w sprawie frankowej?

Jak zeznawać w sprawie frankowej?

Jak przygotować się do rozprawy sądowej? To jedno z najczęściej zadawanych nam przez Klientów pytań.

W nagraniu opublikowanym na kanale YouTube naszej Kancelarii, przygotowanym przez adw. Bartosza Czupajło oraz adw. Wiolettę Miros, omówiliśmy wszystkie najistotniejsze aspekty związane z przesłuchaniem strony powodowej w sprawie frankowej – począwszy od kwestii organizacyjnych, po kwestie merytoryczne.

Choć linia orzecznicza w sprawach kredytów frankowych coraz bardziej się krystalizuje, a wyroki dotyczące frankowiczów są z reguły dla nich korzystne, to i tak rozprawa sądowa zazwyczaj wywołuje pewne obawy u kredytobiorców, którzy zostali wezwani do sądu celem przesłuchania. Stresu, który jest nieodłącznym elementem praktyki sądowej, nie da się zupełnie wyeliminować, jednak z całą pewnością można go ograniczyć. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał rozwieje wiele wątpliwości i obaw, które pojawiają się przed rozprawą. Oczywiście powinien on pełnić w praktyce jedynie uzupełnienie w ramach przygotowania do przesłuchania.

Czy da się uniknąć wezwania do sądu?

W pierwszej kolejności uwagę należy skierować na fakt, iż przesłuchanie kredytobiorców nie jest elementem koniecznym dla przeprowadzenia rozprawy sądowej i jej zakończenia. Sąd ma prawo, lecz nie obowiązek, wezwać kredytobiorców na rozprawę, a następnie ich przesłuchać. Najczęściej jednak sądy decydują się na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powodów i wydają zarządzenie o wezwaniu ich na rozprawę.

Należy mieć na uwadze również obecną sytuację epidemiologiczną. Z tego powodu duża część rozpraw sądowych odbywa się online. W takiej sytuacji, w wezwaniu na rozprawę, oprócz wskazania daty i godziny jej przeprowadzenia, powinien znaleźć się link umożliwiający połączenie się z sądem na rozprawę zdalną.

Pomimo, iż rozprawy sądowe wyznaczane są na konkretną godzinę, nie należy stresować się także tym, gdy czas oczekiwania na daną rozprawę zostanie wydłużony ze względu na opóźnienia.

Co powinienem zabrać ze sobą do sądu?

W początkowej fazie każdego przesłuchania sąd zapyta o imię i nazwisko oraz poprosi o pokazanie dowodu osobistego, toteż należy pamiętać aby mieć go przy sobie.

Poza wskazanym dokumentem do sądu nie musimy zabierać niczego innego, gdyż wszystkie dokumenty istotne dla rozpoznania konkretnej sprawy zostały złożone do sądu wraz z pozwem, a także ewentualnie innymi pismami procesowymi.

Kiedy mogę oczekiwać wyznaczenia rozprawy? Czy rozprawa zawsze się odbędzie?

Sąd ma możliwość wyznaczenia rozprawy sądowej po skierowaniu przez bank do sądu odpowiedzi na pozew kredytobiorców. Jednakże, jak powszechnie wiadomo, XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest przeznaczony do rozpoznawania spraw frankowych, jest niezwykle obciążony i wobec tego, jeżeli nasza sprawa będzie rozstrzygana właśnie w tym wydziale, należy uzbroić się w cierpliwość. Co ważne, sąd może wyznaczyć termin rozprawy także w późniejszej fazie postępowania. Obecnie sądy wyznaczają rozprawy nawet do grudnia 2023 r.

O co mogą mnie zapytać w sądzie?

Tak jak każda sprawa przed sądem jest rozpoznawana indywidualnie, tak również w sprawach dotyczących kredytów frankowych nie można z całą pewnością stwierdzić, iż sąd albo druga strona, zadadzą kredytobiorcom konkretne pytania. Jednakże, odnosząc się do specyfiki wskazanych postępowań, można wyodrębnić pewien schemat pytań, które padają na rozprawie frankowej.

Uwagę należy zwrócić również na fakt, iż w Kodeksie postępowania cywilnego nie została określona kolejność zadawania pytań osobom słuchanym. Z praktyki sądowej jednak wynika, że w pierwszej kolejności przesłuchuje powodów sąd, a następnie pierwszeństwo zadawania pytań ma pełnomocnik osoby słuchanej.

Należy pamiętać, iż sąd ma świadomość upływu czasu od chwili podpisania umowy kredytowej i tego, że nie wszystkie okoliczności mogły zostać zapamiętane przez kredytobiorców. Wobec powyższego nie należy się przejmować tym, iż nie będziemy potrafili odpowiedzieć na niektóre pytania właśnie z uwagi na upływ czasu. Co więcej, niezależnie od tego, kto zadał pytanie, z odpowiedzią należy zwrócić się do sądu.

Przygotowując się do rozprawy warto zanotować sobie dla ułatwienia okoliczności, o których chcemy opowiedzieć przed sądem. Pamiętać jednak należy, że ze sporządzonych notatek nie będziemy mogli korzystać w trakcie rozprawy.

I – o co może zapytać mnie sąd?

Przesłuchanie kredytobiorców rozpoczyna się od pytania sądu o dane osobowe oraz wykonywany zawód. Sąd poucza też powodów o obowiązku zeznawania prawdy.

Następnie sąd przechodzi do zadawania bardziej szczegółowych pytań. Oczywiście, w zależności od konkretnego sędziego, możemy spodziewać się pytań bardziej lub mniej rozbudowanych.

Sąd może zapytać kredytobiorców przede wszystkim o cel zaciągnięcia kredytu, o to dlaczego wybrali kredyt związany z walutą obcą oraz, czy rozumieją istotę kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty obcej. Co więcej, sąd może zapytać powodów o to, czy mieli możliwość spłacania kredytu w walucie obcej, a jeżeli tak, to od kiedy. Można spodziewać się także pytań o to, ile spotkań kredytobiorcy odbyli w banku oraz jak długo one trwały.

II – o co może zapytać mnie mój profesjonalny pełnomocnik?

Dla pełnomocnika kredytobiorców duże znaczenie będzie miało wykazanie, czy kredytobiorcy mieli realny wpływ na treść zawartej przez nich umowy kredytowej. Wobec powyższego należy spodziewać się pytań o to, czy projekt umowy był powodom przedstawiany, czy mieli oni możliwość negocjowania z pracownikiem banku konkretnych postanowień umowy, czy wszelkie wątpliwości zgłaszane prawnikowi banku zostały im rzetelnie wyjaśnione.

Ze strony pełnomocnika powodów można spodziewać się także pytań dotyczących możliwości zaciągnięcia kredytu w złotówkach oraz tego, czy zdolność powodów na kredyt niewaloryzowany była w ogóle weryfikowana przez pracownika banku. Co więcej, istotnym dla pełnomocnika będzie również ustalenie tego, czy bank przedstawiał kredytobiorcom ofertę kredytu waloryzowanego w CHF jako ofertę korzystniejszą, od kredytu złotowego oraz, co kierowało nimi przy wyborze właśnie tej konkretnej oferty.

III – o co może zapytać mnie pełnomocnik banku?

Nie ulega wątpliwości, że pytania zadawane przez pracownika banku mogą wydawać się często trudniejsze oraz odbiegające od istotnych dla sprawy okoliczności. Niemniej jednak nie należy obawiać się wskazanych pytań, mając na uwadze, że możemy pewnych okoliczności nie pamiętać, a nawet nie znać odpowiedzi na dane pytanie.

Pełnomocnik banku przede wszystkim będzie chciał udowodnić wiedzę kredytobiorców odnośnie ryzyka walutowego, toteż można spodziewać się pytań o to, czy jest to pierwszy kredyt walutowy powodów, jakie mają oni wykształcenie, czy wiedzą na czym polega wahanie kursów walut, a także, czy mają świadomość czym jest kredyt indeksowany/denominowany do waluty obcej. Poprzez wszystkie wskazane pytania pełnomocnik banku będzie chciał dowieść, iż pracownik banku poinformował kredytobiorców należycie o wszelkich ryzykach związanych z wahaniem się kursów waluty obcej, a pomimo to kredytobiorcy zaryzykowali i podpisali przedmiotową umowę. Co więcej, istotne dla drugiej strony może być podważenie posiadanego przez powodów statusu konsumenta. W związku z tym z pewnością padną pytania o to, na jaki cel kredytobiorcy zaciągnęli kredyt oraz, czy prowadzą oni działalność gospodarczą.

Pomimo licznych obaw związanych z rozprawą sądową pamiętać należy, iż sąd wzywa kredytobiorców na rozprawę w celu ustalenia prawdziwej wersji wydarzeń towarzyszących podpisaniu spornej umowy kredytowej. W związku z tym należy ze spokojem podejść do wszelkich zadawanych na rozprawie pytań i postarać się jak najrzetelniej na nie odpowiedzieć, a z pewnością wtedy kredytobiorca zostanie uznany za wiarygodnego, co z kolei przełoży się korzystnie na rozstrzygnięcie kończące postępowanie.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe