KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA KANCELARII – NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A!

KOLEJNA PRAWOMOCNA WYGRANA KANCELARII – NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK S.A!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie SSO Katarzyna Małysa wydał w dniu 13 października 2022 r. wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt XXVII Ca 1391/20 oddalając apelację banku w całości.

Sąd Okręgowy zmienił podstawę faktyczną wyroku Sądu I instancji przesłankowo uznając, że umowa kredytu hipotecznego indeksowana do CHF zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. dnia 26 stycznia 2007 r. jest nieważna. Nadto, Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że apelacja banku jest bezzasadna, a skutkiem eliminacji postanowień abuzywnych wobec zgodnych oświadczeń stron o wyrażeniu zgody na unieważnienie umowy i wyrażeniu wyraźnej woli niezwiązania umową jest jej upadek i unieważnienie w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe