Kolejna wygrana kancelarii – Umowa banku BPH nieważna!

Kolejna wygrana kancelarii – Umowa banku BPH nieważna!

Sąd Okręgowy w Rybniku I Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Żmijewska wyrokiem z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. akt I C 990/21 ustalił, że umowa kredytu łącząca naszych Klientów z Bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 738 674,34 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia następującego miesiąc po dniu doręczenia Bankowi reklamacji z wezwaniem do zapłaty.

Ponadto, Bank został w całości został obciążony kosztami procesu w wysokości 14 534,00 PLN.

 

Postępowanie prowadzili partnerzy Kancelarii – adw. Bartosz Czupajło wraz z adw. Wiolettą Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Kolejna wygrana kancelarii – Umowa banku BPH nieważna!

Mateusz Sobociński

prawnik

W Kancelarii odpowiada za wsparcie zespołu zajmującego się sprawami frankowymi. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz prawo nowych technologii, w tym ochrona i przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posługuje się językiem angielskim. Zakres działalności Współpracował przy reprezentowaniu m. in.: […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe