Prawomocna wygrana z mBank S.A. – umowa nieważna!

Prawomocna wygrana z mBank S.A. – umowa nieważna!

Pierwsza prawomocna wygrana w Nowym Roku!

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Marta Szerel w sprawie o sygn. akt V ACa 577/22 oddalił apelację mBank S.A. Tym samym w mocy został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Pyz-Kędzierska, sygn. akt II C 343/20, w którym zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 266 864,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 10 grudnia 2019 r., tj. od dnia złożenia reklamacji do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczyła kredytu już spłaconego, w związku z czym dla ułatwienia rozliczeń pozew został skierowany w teorii salda. Co bardzo istotne Sąd uwzględnił żądanie zapłaty wraz z odsetkami od dnia wskazanego w wezwaniu, jednoznacznie wskazując, że Powodowie już w jego treści w 2019 r. powołali się na skutek abuzywności klauzul w postaci nieważności umowy.

Z jasnych przyczyn sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, popierając nasze stanowisko, zgodnie z którym w związku z dobrowolnym rozliczeniem się z bankiem zarzut zatrzymania pozostaje sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Niezależnie zaś od tego nie może być on stosowany w tego typu sprawach – nie mamy bowiem do czynienia z umową wzajemną.

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii: adwokat Bartosz Czupajło i adwokat Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe