Wygrana Kancelarii – nieważność umowy BNP Paribas Bank Polska S.A. (teoria salda)!

Wygrana Kancelarii – nieważność umowy BNP Paribas Bank Polska S.A. (teoria salda)!

W dniu 17 grudnia 2021 r. w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawny Fortis Bank Polska) zapadł wyrok, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny zasądził od banku na rzecz naszej klientki 3 396,90 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć 90/100) złotych oraz 130 791,38 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 38/100) franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sprawa dotyczyła kredytu w całości spłaconego w roku 2018.

Sąd w pełni podzielił naszą argumentację w zakresie, w jakim wskazywaliśmy, że produktem oferowanym przez bank nie jest – wbrew twierdzeniom pozwanego – kredyt walutowy, a kredyt denominowany kursem waluty obcej CHF. Potwierdził również, że w umowie nie została skonkretyzowana kwota kredytu, co stanowi element niezbędny, by umowa mogła zostać uznana za ważną. Z jej treści bowiem wynikało, że kwota kredytu wynosiła 316 782,83 CHF, jednak nie więcej niż 809 000,00 PLN, zaś ostatecznie bank uruchomić miał kredyt w wysokości określonej w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Za zasadne uznane zostało stanowisko, zgodnie z którym umowa kredytu, w której nie określono jednoznacznie kwoty środków pieniężnych oddawanej do dyspozycji kredytobiorcy, nie jest umową ważnie zawartą z uwagi na nieustalenie głównego świadczenia banku. Umowa taka nie może obowiązywać, bo, nie określając świadczeń stron, nie nadaje się do wykonywania. W związku z powyższym Sąd przesłankowo ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2005 r., zasądzając na rzecz powódki całość żądania zgodnie z teorią salda – kredyt został więc w całości rozliczony.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe