OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW DOT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW DOT. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: SpMieszkU) nakłada na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej (SM), jej pełnomocnika oraz likwidatora obowiązek udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów związanych z funkcjonowaniem SM. Niewydanie członkowi spółdzielni dokumentów wskazanych we wniosku jest wykroczeniem, a sam obowiązek...

ZASKARŻANIE UCHWAŁ WŁAŚCICIELI LOKALI WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

ZASKARŻANIE UCHWAŁ WŁAŚCICIELI LOKALI WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

Podstawowym sposobem decydowania w istotnych sprawach wspólnot mieszkaniowych są uchwały właścicieli lokali podejmowane w trybie określonym w umowie lub w ustawie o własności lokali. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać, iż w tego typu „organizacjach” pełna zgodność przy podejmowaniu decyzji jest rzeczą...

ZARZĄD POWIERZONY W TZW. “SPÓŁDZIELCZYCH” WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

ZARZĄD POWIERZONY W TZW. “SPÓŁDZIELCZYCH” WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

W spółdzielni mieszkaniowej, w której nie wyodrębniono odrębnej własności lokali i spółdzielnia pozostaje wyłącznym właścicielem całej nieruchomości, zarząd wykonuje swoje zadania określone w statucie spółdzielni oraz uchwałach podjętych przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody członków spółdzielni na...

PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI – NA CO ZARZĄDCY POWINNI UWAŻAĆ

PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI – NA CO ZARZĄDCY POWINNI UWAŻAĆ

Członkowie zarządu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej wybierani są często – zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek – spośród mieszkańców danej wspólnoty lub spółdzielni. Motywowane jest to zwykle chęcią ograniczenia kosztów związanych z powierzeniem zarządzania jednostką podmiotowi zewnętrznemu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale...

ODWOŁANIE DEWELOPERA Z FUNKCJI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

ODWOŁANIE DEWELOPERA Z FUNKCJI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Istnieje wiele uzasadnionych przyczyn, dla których w toku formowania się „dużej” wspólnoty mieszkaniowej zarząd nieruchomością wspólną powierzany jest deweloperowi lub podmiotowi przez niego wyznaczonemu i kontrolowanemu. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne, jeżeli proces wyodrębniania i sprzedaży lokali jest rozciągnięty w czasie i...

Więcej wpisów

1 74 75 76 77 78