Ugody z bankami w sprawach kredytów frankowych

Ugody z bankami w sprawach kredytów frankowych

Zawarcie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego jest jedną z kilku możliwości, na które kredytobiorcy mogą się zdecydować, aby uwolnić się od zobowiązania. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy podpisanie ugody z bankiem to korzystny dla kredytobiorcy wybór. Zawsze zależy to od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Czynnikami wpływającymi na wysokość korzyści wynikającej z zawarcia ugody z bankiem to przede wszystkim data podpisania umowy kredytu, okres kredytowania oraz oprocentowanie. Oczywiście za każdym razem ustalenie nieważności umowy kredytowej pod względem finansowym będzie lepszym rozwiązaniem z tym, że nie każdy kredytobiorca jest w stanie podjąć ryzyko z którym wiąże się wszczęcie postępowania sądowego przeciwko bankowi i wówczas warto rozważyć polubowne rozwiązanie sporu.

Zawarcie ugody a ustalenie nieważności i „odfrankowienie” umowy

W przypadku wystąpienia na drogę sądową z bankiem, kredytobiorcy w większości przypadków w pierwszej kolejności domagają się ustalenia nieważności umowy kredytowej. Konsekwencją ustalenia nieważności umowy kredytu jest konieczność zwrotu przez bank na rzecz kredytobiorcy wszelkich świadczeń uiszczonych przez niego w związku z nieważną umową kredytu tj. m.in. sumę uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji czy innych kosztów okołokredytowych. Kredytobiorca natomiast powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Z ostrożności procesowej kredytobiorcy – w przypadku nie podzielenia przez sąd  argumentacji o nieważności umowy kredytu w całości, wnoszą o tzw. „odfrankowienie”. Takie rozwiązanie polega na tym, że umowa kredytowa jest uznawana wprawdzie za ważną, niemniej jednak powinna obowiązywać strony bez niedozwolonych klauzul znajdujących się w umowie. W konsekwencji umowa wiąże strony nadal, jednak kredyt od samego początku jest uznawany za kredyt złotówkowy oprocentowany stawką LIBOR – stawką występującą właśnie w kredytach frankowych.

Banki natomiast wychodząc z propozycją ugody, najczęściej proponują przewalutowanie kredytu frankowego na kredyt złotówkowy – na przyszłość, , po niższym niż aktualnie kursie CHF i z oprocentowaniem opartym o stawkę referencyjną WIBOR. Pojawiają się również propozycje przewalutowania wstecznego kredytu po kursie z dnia podpisania umowy kredytowej przy zachowaniu oprocentowania WIBOR – stawki występującej przy kredytach złotówkowych, znacznie wyższym niż stawka LIBOR. Skutkuje to w zasadzie zamianą kredytu frankowego na kredyt złotówkowy, od samego początku. Ta ostatnia propozycja, aktualnie jest proponowana kredytobiorcom jedynie przez jeden bank, w trakcie postępowania sądowego, a więc już po wniesieniu przez Frankowicza pozwu do sądu. Co istotne, aktualnie tylko kilka banków jest w ogóle zainteresowanych polubownym załatwieniem sprawy, większość z nich albo wycofało się z propozycji albo nadal pracuje nad ich projektami. Kredytobiorcy jednak muszą pamiętać o tym, że część z banków najprawdopodobniej nigdy nie zdecyduje się na ugody z w sprawach frankowych, ponieważ ich sytuacja finansowa nie pozwoli im na to.

Korzyści wynikające z takich rozwiązań są stosunkowo niewielkie, gdy porównamy je z ustaleniem nieważności umowy kredytu czy jej odfrankowieniem. Niekiedy jednak po przeanalizowaniu konkretnego przypadku może okazać się to rozsądnym wyborem. Warto też zwrócić uwagę na to, że postępowanie sądowe zawsze będzie wiązać się z ryzykiem a ponadto występując na drogę sądową kredytobiorca musi liczyć się, że proces ten będzie trwał kilka lat, natomiast zawarcie ugody z bankiem, jest oczywiście dużo szybszym rozwiązaniem.

Na co zwrócić uwagę zawierając ugodę z bankiem?

Kredytobiorca rozważając podpisanie ugody z bankiem, powinien pamiętać, że ugoda w rzeczywistości powinna być opłacalna dla obu stron. Zawarcie ugody powinno zostać poprzedzone negocjacjami, ale aby kredytobiorca był w stanie realnie ocenić swoje pole negocjacyjne powinien wcześniej dokładnie przeanalizować swoją aktualną sytuację finansową związaną z kredytem oraz dokonać analizy propozycji banku. Wbrew pozorom, nie jest to łatwe zadanie, dlatego w takim przypadku najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który dysponuje nie tylko odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z zakresu negocjacji, ale również właściwymi narzędziami, dzięki którymi będzie w stanie dokładnie ocenić, czy propozycja banku jest opłacalna.

Ugoda to nie tylko negocjacje co do skutków ekonomicznych jej zawarcia. Kredytobiorcy nie powinni zapominać o tym, że przed jej podpisaniem ważnym aspektem jest dokładne przeanalizowanie jej treści. Należy dokonać dokładnej oceny ewentualnego ryzyka występującego po podpisaniu ugody. Niemniej jednak, jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na powierzenie prowadzenia swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, może liczyć na zawarcie ugody w sposób, który najpewniej będzie zabezpieczał jego interesy.

Podsumowując, w niektórych sytuacjach zawarcie ugody z bankiem może okazać się dla kredytobiorcy korzystnym rozwiązaniem, ale aby kredytobiorca mógł poprawnie ocenić swoją całościową sytuację oraz prawidłowo przeprowadzić proces negocjacji z bankiem, a także poprawnie ocenić ryzyko występujące po zawarciu ugody, warto rozważyć pomoc profesjonalisty.

 

Ugody z bankami w sprawach kredytów frankowych

Karolina Kwiatkowska

adwokat | partner

W Kancelarii odpowiada za praktykę postępowań sądowych, głównie spraw frankowych oraz spraw WIBOR. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, w tym w szczególności w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów, w tym kredytów powiązanych z kursem waluty obcej oraz kredytów złotówkowych opartych na zmiennym oprocentowaniu WIBOR. Reprezentuje Klientów w cywilnych postępowaniach […]

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe