Wygrana Kancelarii – kolejna nieważność umowy Banku Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Wygrana Kancelarii – kolejna nieważność umowy Banku Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Kolejna wygrana Kancelarii i kolejna nieważność umowy Banku Millennium S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Gal w dniu 17 stycznia 2022 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. indeksowanej do CHF. Ponadto, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 168 550,68 PLN i kwotę 33 770,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 1 826,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni od dnia doręczeniu odpisu pozwu, a więc wszystkie uiszczone przez Powodów na rzecz banku świadczenia w związku z umową kredytu stosując tym samym tzw. teorię dwóch kondykcji. Wyrok w przedmiotowej sprawie zapadł na pierwszym terminie rozprawy!

Co ciekawe, pozwany bank podjął próbę podważenia statusu konsumenta Kredytobiorcy z uwagi na to, że posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz zarejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem kredytowanej nieruchomości. W sprawie wykazaliśmy, że zarówno wykształcenie, jak również wykonywany zawód, nie mogą mieć wpływu na ocenę konsumenckiego charakteru umowy, zaś nasi klienci wykorzystali swój lokal wyłącznie dla potrzeb mieszkaniowych. Działalność gospodarcza zarejestrowana została wyłącznie dla celów korespondencyjnych, nigdy realnie jednak nie służyła wykonaniu działalności. Sąd w całości przychylił się do naszej argumentacji, uznając, iż klauzule przeliczeniowe zawarte w umowie stanowią klauzule niedozwolone.

Pozew w sprawie został wniesiony w styczniu 2021 r.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Oskar Kwiatkowski.

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych Klientów!

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe