Zabezpieczenia sądowe w sprawach frankowych – styczeń 2022

Zabezpieczenia sądowe w sprawach frankowych – styczeń 2022

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak w dniu 17 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez naszych Klientów.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Oskar Kwiatkowski.

Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak w dniu 18 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXVIII C 15606/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez naszych Klientów i zakazaniu Santander Bank Polska S.A. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Oskar Kwiatkowski.

Bank Millennium S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Piotr Grenda po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2022  r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt. XXVIII C 19980/21, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez naszych Klientów.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe