Wygrana kancelarii – nieważność umowy Bank Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Wygrana kancelarii – nieważność umowy Bank Millennium S.A. (teoria dwóch kondykcji)!

Nieważność umowy o Millekredyt Dom!

Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Urbańska dnia 25 sierpnia 2021 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym ustalił nieważność umowy o Millekredyt Dom z 2006 r. indeksowanego do CHF. Ponadto Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 113 510,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, a więc wszystkie uiszczone przez Powodów na rzecz banku świadczenia w związku z umową kredytu stosując tym samym tzw. teorię dwóch kondykcji. Sąd obciążył również bank w całości kosztami sądowymi i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 11 834,00 PLN. Powództwo naszych klientów zostało uwzględnione w całości.

W sprawie Sąd w całości poparł argumentację prezentowaną przez Powodów w pozwie i uznał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem Sądu bank jako strona umowy nie może przyznać sobie możliwości jednostronnego ustalania wysokości świadczenia kredytobiorców i w całości przerzucać na nich ryzyka zmiany kursu waluty w sytuacji, gdy sam takiego ryzyka nie ponosi. W dalszej kolejności Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa posiada również klauzule abuzywne, które nie wiążą Powodów, a po ich wyeliminowaniu umowa nie może dalej obowiązywać. Zdaniem Sądu dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenia czy kursy ogłaszane przez bank miały charakter rynkowy, ponieważ nieuczciwość postanowień umowy należy oceniać na dzień jej zawarcia.

Co ciekawe, w trakcie rozprawy sądowej pełnomocnik banku podnosił, że skoro kredytobiorcy w momencie podpisywania umowy kredytowej nie posiadali zdolności kredytowej na kredyt złotówkowy to Powodowie nie mogą twierdzić, że umowa naruszała ich interes. Zdaniem banku Powodowie nie zakupiliby nieruchomości, gdyby on nie zaoferowałby im kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Oczywiście Sąd orzekający w sprawie nie uwzględnił tej argumentacji i wskazał, że nie jest to okoliczność usprawiedliwiająca stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul umownych. Sąd wskazał, że Bank Millennium nie jest ani Robin Hoodem ani Janosikiem w tej sprawie.

Pozew w sprawie został wniesiony w maju 2020 r.

Z nadzieją oczekujemy na kolejne korzystne wyroki w sprawach naszych Klientów!

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe