Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.!

Zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił naszemu Klientowi zabezpieczenia roszczenia w sprawie kredytu frankowego przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.!

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO (del.) Kamil Gołaszewski, po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę, sygn. akt XXV C 3027/18, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu budowlano-hipotecznego waloryzowanego kursem CHF.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros.

Oczekujemy na kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach naszych Klientów!

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe