WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – MAJ 2022

WYGRANE KANCELARII W SPRAWACH FRANKOWCYH – MAJ 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska wyrokiem z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG o sygn. akt XXVIII C 5642/21 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów 80 118,93 PLN oraz 36 982,55 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez naszych Klientów z Raiffeisen Bank International AG jest nieważna, albowiem – z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów przez bank – umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa nadto zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja powoduje, iż umowa nie może dalej obowiązywać.

Jednakże Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, w związku z tym Klienci powinni zwrócić stronie pozwanej wartość udzielonego kredytu albo zabezpieczyć roszczenie strony pozwanej o zapłatę tej kwoty.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Błażej Domagała wyrokiem z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt III C 572/22 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów wszystkie dochodzone należności.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że roszczenie jest uzasadnione. Jednocześnie Sąd wskazał, że z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów przez bank umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa nadto zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Rafałko wyrokiem z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. III C 209/20 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 362 196,73 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna, albowiem – z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów przez bank – umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa nadto zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy w całości, nie ma bowiem możliwości utrzymania konstrukcji kredytu złotówkowego z oprocentowaniem opartym o stawkę LIBOR. Sąd podkreślił również, że nie do zaakceptowania pozostaje sytuacja, w której to wyłącznie jedna, silniejsza strona umowy, decyduje o wysokości świadczenia – zarówno swojego, jak też kredytobiorców. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę na niedopełnienie spoczywającego na kredytodawcy obowiązku informacyjnego.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Maciej Wójcicki wyrokiem z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. XXVIII C 16358/21 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Wyrok uwzględniający w całości żądanie naszych Klientów jest o tyle wyjątkowy, że zapadł w ciągu niespełna pół roku od dnia wniesienia pozwu! Pozew został wniesiony 22 listopada 2021 r. a orzeczenie zostało wydane po przeprowadzeniu pierwszego terminu rozprawy!

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. jest nieważna, albowiem jest sprzeczna z art. 69 ustawy Prawo bankowe. W ocenie Sądu, umowa nie spełnia przesłanek definicji legalnej umowy kredytu. Jednocześnie Sąd wskazał, że z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów przez bank umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa nadto zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do upadku umowy w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe