Wygrane w sprawach frankowych – lipiec 2022

Wygrane w sprawach frankowych – lipiec 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska wyrokiem z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., o sygn. akt XXVIII C 5633/21, ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził kwotę 121 101,95 PLN, czyli wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Ponadto, Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta przez naszych Klientów z mBank S.A. jest nieważna, albowiem – z uwagi na możliwość jednostronnego ustalania kursów przez bank – umowa jest sprzeczna z art. 353(1) KC. Umowa nadto zawiera niedozwolone postanowienia umowne, których eliminacja powoduje, iż umowa nie może dalej obowiązywać.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSR del. Kamil Gołaszewski wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. o sygn. XXV C 565/20, ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 95 404,39 PLN, 17 146,53 CHF oraz 31 220,71 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi dla każdej z kwot od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Sąd uwzględnił jednak przy tym zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w toku procesu, uzależniając zapłatę ww. kwot od zapłaty przez Klientów kwot po 120 000 zł na rzecz banku albo zabezpieczenia roszczenia banku o zapłatę tych kwot. Bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości po 16 497,00 zł na rzecz obu Klientów wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Marta Sochaczewska oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 2386/21, ustalił, że dwie umowy łączące naszego Klienta z bankiem, które zostały objęte jednym postępowaniem, są nieważne, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 81 580,85 PLN i 33 362,55 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sąd uznał, że bank zostaje w całości obciążony kosztami procesu, albowiem przegrał sprawę w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Marta Sochaczewska oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha wyrokiem z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. XXVIII C 2477/21, ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 257 518,69 PLN i 46 712,48 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Ponadto, Sąd wskazał, że bank zostaje w całości obciążony kosztami procesu, gdyż przegrał sprawę w całości.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Kossowska wyrokiem z dnia 19 lipca 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, o sygn. akt XXVIII C 8621/21, ustalił, że umowa łącząca strony jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 748 976,82 PLN oraz kwotę 57 075,99 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności. Sąd zasądził również od Banku na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów procesu.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz Daria Drozda.

 

 

 

 

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe