Wygrane sprawy frankowe – lipiec 2023

Wygrane sprawy frankowe – lipiec 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 24830/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 120.940,78  PLN oraz 57.445,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wykonania zobowiązania sądu poprzez złożenie przez naszego Klienta oświadczenia o znajomości skutków uznania postanowień umowy za abuzywne.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie sędzia Anna Pogorzelska wyrokiem z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka akcyjna) Odział w Polsce prowadzonej pod sygn. akt XXV C 3968/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 57 029,90 PLN oraz 32 805,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi po upływie 14 dni od momentu doręczenia Bankowi reklamacji z wezwaniem do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Bitner wyrokiem z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 1561/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 28.815,55 PLN oraz 12.797,97 wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi po upływie 7 dni od pouczenia Powodów o skutkach ustalenia nieważności umowy.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Warto zaznaczyć, że jeden z kredytobiorców w momencie zawierania umowy był doktorem ekonomii.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Radzyńska-Głowacka wyrokiem z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A prowadzonej pod sygn. akt IV C 759/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 210 083 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 lipca 2022 r.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Karolina Kwiatkowska

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Pąsik wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko DNB Bank Polska S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 1492/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna w całości.

Warto dodać, że sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego do EURO zawartego w 2011 roku!

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia zaznaczył, że w sprawie zachodziła pewnego rodzaju specyfika, ponieważ kredyt nie był indeksowany do franka szwajcarskiego, którego tematyka jest szeroko znana w orzecznictwie, tylko do EURO. Sąd podkreślił, że waluta EURO nie miała tak znaczącej zmiany kursu jak CHF i stwierdził, że Powódka zawierała umowę w 2011 kiedy świadomość społeczeństwa o wahaniach kursów walut była większa niż kilka lat wcześniej. Jak sama przyznała sędzia, w rejestrze klauzul niedozwolonych jest wprost wpisana identyczna klauzula jak ta zamieszczona w umowie między stronami postępowania i dodatkowo dotyczy tego samego banku. Sąd stwierdził, że po usunięciu postanowień abuzywnych umowa nie mogłaby dalej obowiązywać.

Ponadto bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 817,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

___________

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Monika Dominiak wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 793/20 wskutek wniosku Powodów o uzupełnienie wyroku, uzupełnił wyrok z dnia 16 lutego 2023 r.  o kwotę 111 751,32 CHF z odsetkami za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. Wcześniej, w wyroku z dnia 16 lutego 2023 r. Sąd zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 234 031,62 PLN, omyłkowo pominął roszczenie w walucie obcej.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe