Wygrane sprawy frankowe | październik 2023

Wygrane sprawy frankowe | październik 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO del. Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska wyrokiem z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. o sygn. akt I ACa 106/23, utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 18523/21) unieważniający umowę kredytu zawartą z bankiem przez naszych Klientów oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 147 629,02 PLN i 15 367,45 CHF. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów. Sąd nie uwzględnił zarzut zatrzymania podniesionego przez bank.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska wyrokiem z dnia 23 października 2023 r. w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1957/22 utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji (sygn. akt III C 565/21) w którym sąd unieważnił umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z bankiem i zasądził na ich rzecz kwotę 172 571,50 PLN. Sąd oddalił częściowo żądanie Powodów dotyczące zasądzenia odsetek od żądanej przez nich kwoty, ale nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez Bank.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Katarzyna Jakubowska -Pogorzelska wyrokiem z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt I ACa 626/23 zmienił zaskarżony przez Pozwanego wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2022 r. o sygn. akt XXIV C 195/20 w ten sposób, że oddalił powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 234 810,09 PLN za okres od dnia 8 stycznia 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz oddalił apelację w pozostałej części, potwierdzając, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 234 810,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 kwietnia 2022 r. Bank został zobowiązany również do zwrotu koszów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Duda wyrokiem z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeciwko  Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXV C 542/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 198 706,04 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi po upływie 14 dni od doręczenia bankowi reklamacji z wezwaniem do zapłaty do 11 października 2023 r. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Szymańska-Grodzka wyrokiem z dnia 18 października w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt  II C 106/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 159 240,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztof Świderski wyrokiem z dnia 20 października 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 2514/23 o ustalenie i zapłatę stwierdził, że umowa zawarta z bankiem przez naszego Klienta jest nieważna oraz zasądził na jego rzecz kwotę 71 371,94 PLN i 101 741,43 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia pouczenia powoda przez Sąd o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem z dnia 24 października w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt  XXVIII C 14777/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 612 820,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od 21 stycznia 2021 r.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agata Młynarczyk – Śmieja wyrokiem z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Katowicach prowadzonej pod sygn. akt I C 1381/21 zasądził na rzecz naszego Klienta 123 242,92 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wezwania banku do zapłaty. Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 8021/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 441 499,16 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po dniu rozprawy, na której pouczono klientów o skutkach unieważnienia umowy kredytu. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12360/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 18 957,12 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od upływu 7 dni po rozprawie na której sąd pouczył Kredytobiorców o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu. Pozew został sformułowany w teorii salda.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe