Wygrane sprawy frankowe | Sierpień 2023

Wygrane sprawy frankowe | Sierpień 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Jolanta Pyźlak, SSA Ryszard Sarnowicz i SSA Agata Wolkenberg wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1154/22 oddalił apelację Banku od wyroku sądu I instancji (XXVIII C 16358/21) ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z bankiem i zasądzającego na rzecz Klientów łącznie kwotę 310 900,41 PLN. Sąd Apelacyjny uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania i oddalił częściowo żądanie Powodów dotyczące zasądzenia odsetek od żądanej przez nich kwoty.

Bank został obciążony kosztami postępowania w wysokości 8100,00 PLN.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Agata Zając, SSA Teresa Mróz oraz SSA Jolanta Pyźlak wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie naszej Klientki przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 463/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 lipca 2021 r. (sygn. akt XXV C 3027/18) w ten sposób, że oddalił powództwo co do odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia, w którym Powódka złożyła przed Sądem oświadczenie o wyrażeniu zgody na ustalenie nieważności umowy kredytu oraz podwyższył zasądzoną w PLN na rzecz Powódki kwotę o 5 065,53 zł tj. do łącznej kwoty 119 986,35 zł żądanej pozwem oraz utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji w części zasądzającej na rzecz Powódki kwotę 17 567,70 CHF. Ponadto, Sąd Apelacyjny podwyższył kwotę zasądzoną na rzecz Powódki tytułem zwrotu kosztów procesu z 9 147 zł do kwoty 11 847 zł oraz w całości obciążył Bank kosztami postępowania apelacyjnego.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aldona Szawrońska-Eliszewska wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12419/21 o zapłatę zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę po 178 681 PLN dla każdego z Kredytobiorców wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przeprowadzenia rozprawy do dnia zapłaty.

Pozwany został w całości obciążony kosztami procesu.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt IV C 1180/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 133 892,42 PLN oraz 21 437,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przeprowadzonej rozprawy do dnia zapłaty.

Co więcej, Bank został zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzonej pod sygn. akt II C 811/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy naszą Klientką a poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszej Klientki kwotę 45 085,47 PLN i 26 676,45 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi po upływie 7 dni od daty doręczenia Bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą w ramach oddziału Raiffeisen Bank International AG (spółka akcyjna) Oddział w Polsce prowadzonej pod sygn. akt II C 810/23 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy naszymi Klientami a poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz każdego z naszych Klientów kwotę 15 068,08 PLN, a także łącznie na ich rzecz kwotę 275 537,44 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi po upływie 7 dni od daty doręczenia Bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe