Wygrane w sprawach frankowych – sierpień 2022

Wygrane w sprawach frankowych – sierpień 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bankowi S.A. o sygn. XXVIII C 3317/21, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 38 055,57 PLN oraz 22 131,11 CHF, czyli wszystkie dochodzone pozwem należności wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi:

– od kwoty 38 055,57 PLN oraz 16 956,64 CHF od 15go dnia po doręczeniu pozwu Pozwanemu do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania przez Bank.

Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w toku procesu, uzależniając zapłatę ww. kwot od zapłaty przez Klienta kwoty 124 426,39 PLN na rzecz banku albo zabezpieczenia roszczenia banku o zapłatę tej kwoty. Bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 12 077,00 PLN na rzecz Klienta wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Marta Sochaczewska, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie Sędzia SSO Aleksandra Różalska-Danilczuk wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. o sygn. akt IV C 1174/21 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 361 034,80 PLN, czyli wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Ponadto Sąd wskazał, że bank pozostaje obciążony na rzecz powodów łącznie na kwotę 12 024,99 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie Sędzia SSR del. Anna Chmielarz wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o sygn. akt I C 774/21 ustalił, że umowa łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna, a także zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 366 476,90 PLN i 20 917,80 CHF, czyli wszystkie dochodzone należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

W tym zakresie Sąd w ustnych motywach podkreślił, że Powodowie zostali w sposób fachowy i szczegółowy poinformowani przez pełnomocnika o skutkach nieważności umowy, co znalazło odzwierciedlenie już w załączonym do wezwania do zapłaty oświadczeniu, nie ma więc powodu, by odsetki były zasądzone od późniejszego terminu. Ponadto, bank został w całości obciążony kosztami procesu w wysokości 11 834,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło, adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe