Zabezpieczenia w sprawach frankowych – grudzień 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – grudzień 2023

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych  postanowieniem z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie pod sygn. akt II C 1537/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w przedmiotowej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie sędzia Iwona Długoborska postanowieniem z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt I C 1280/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Emilia Dolińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 grudnia 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 3007/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański

 

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Łukasz Wilkowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 grudnia 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 2928/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Przemysław Feliga  postanowieniem z dnia 7 grudnia 2023 r.  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A z siedziba w Warszawie sygn. akt I ACa 6/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w przedmiotowej sprawie. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Anna Nisiobędzka, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt III C 2503/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Skrzypiec postanowieniem z dnia 14 grudnia 2023 r.  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A z siedziba w Warszawie sygn. akt I C 3733/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Ewa Pawłowska postanowieniem z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15098/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 grudnia 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 14921/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie sędzia Piotr Rempioła, postanowieniem z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH  S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt II C 2871/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Drotkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 grudnia 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 902/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, partner Kancelarii adw. Wioletta Miros oraz apl. adw. Marta Nowacka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie sędzia Adam Mitkiewicz postanowieniem z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXV C 4000/20 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe