Zabezpieczenia w sprawach frankowych – listopad 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – listopad 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 listopada 2023 r. sprawy powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 13005/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 2037/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Michał Maj po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 12523/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Paweł Kaszak postanowieniem z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13796/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postepowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kredytów w okresie od dnia wydania postanowienia do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Magdalena Rzeszutek-Jaworska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XII C 1695/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10513/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Justyna Pec-Nosińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. XXVIII C 9401/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Tomasz Niewiadomski postanowieniem z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13897/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postepowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez stronę powodową spłaty rat kredytów w okresie od dnia wydania postanowienia do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

Sąd Okręgowy w Lublinie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Adamiak-Orłowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie w sprawie o sygn. akt I C 2607/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie SSO Sylwia Hajnrych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 2200/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Małgorzata Kamykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. III C 3032/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny w składzie SSO Jędrzej Dzikowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. XII C 1354/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Michał Maj postanowieniem z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt C 22706/22 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w niniejszej sprawie.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Martyna Krupa

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe