Kolejna wygrana z mBank S.A. – umowa kredytu nieważna!

Kolejna wygrana z mBank S.A. – umowa kredytu nieważna!

Druga prawomocna wygrana w styczniu!

W dniu 31 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur w sprawie o sygn. akt I ACa 205/22 oddalił apelację mBank S.A. i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny (sygn. akt XXVIII C 2640/21), w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk unieważniający umowę kredytu naszych Klientów oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 290 758,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 14 maja 2021 r., tj. od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.  

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia zauważył, że Pozwany nie dopełnił obowiązku informacyjnego względem kredytobiorców, który leżał po jego stronie. Stwierdził, że nie można wymagać od kredytobiorców, aby sami dowiadywali się od banku na czym polega różnica między kredytem indeksowanym a denominowanym. Pozwany znał ryzyko kursowe m.in. na podstawie przykładu banków z innych krajów, które również zmagały się z problemem kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej wiele lat wcześniej. W związku z tym, powinien to ryzyko w sposób klarowny przedstawić Powodom.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i Daria Drozda.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe