Zabezpieczenia w sprawach frankowych – styczeń 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – styczeń 2023

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2023 r. na rozprawie sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 17891/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce.

Postępowanie prowadzą partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, adw. Wioletta Miros i apl. adw. Marta Nowacka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Bartłomiej Biegański po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 24971/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Bartłomiej Biegański po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 18555/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Katarzyna Dawid-Birska po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 23853/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 23649/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce. 

Wymaga podkreślenia, że sąd udzielił zabezpieczenia pomimo niewystąpienia nadpłaty w spłacie kredytu. Jak zaznaczył w zasadniczych powodach rozstrzygnięcia, kwota świadczeń naszej Klientki na datę orzekania zbliża się do kwoty udostępnionego jej kapitału kredytu, w związku z czym w ocenie sądu występuje interes prawny w uzyskaniu przez nią zabezpieczenia.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Krekora po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 23447/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom. 

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe