Upadłość konsumencka – tryb „zwykły” a tryb „uproszczony”

Upadłość konsumencka – tryb „zwykły” a tryb „uproszczony”

Przebieg postępowania upadłościowego zależy od trybu w jakim jest ono prowadzone. Wyróżniamy dwa tryby upadłości konsumenckiej, które znacznie różnią się od siebie, tj. tryb zwykły oraz tryb uproszczony.

Tryb zwykły upadłości konsumenckiej

Sad może postanowić, że postępowanie upadłościowe wobec osób, których upadłości nie można ogłosić w trybie uproszczonym, będzie prowadzone zgodnie z przepisami części pierwszej Prawa upadłościowego. Powyższe uzasadnione będzie znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Gdy zastosowanie ma tryb zwykły, postępowanie prowadzi sędzia-komisarz, a nie syndyk pod nadzorem sądu upadłościowego, tak jak ma to miejsce przy trybie uproszczonym. Wprowadzenie trybu zwykłego miało na celu dostosowanie procedury do trudnych
i skomplikowanych mas upadłości, gdyż cechuje go większy formalizm, a także jest bardziej czasochłonny.

Pojawiają się jednak pytania: jaki majątek jest majątkiem o znacznym rozmiarze oraz jaka ilość wierzycieli jest uznawana za znaczną? Niestety ustawa nie definiuje pojęcia „znaczności”, a to czy dane postępowanie toczyć się będzie według trybu zwykłego czy uproszczonego zależy jedynie od uznania sądu.

Tryb uproszczony upadłości konsumenckiej 

Tryb uproszczony z kolei cechuje się mniejszym formalizmem i jest mniej skomplikowany od trybu zwykłego – tym samym jest mniej czasochłonny, a postępowania trwają krócej. Dodatkowo to syndyk wykonuje większość czynności, natomiast sąd ogranicza się jedynie do sprawowania kontroli nad przebiegiem postępowania i czynnościami syndyka. Postępowanie prowadzone w trybie uproszczonym jest również bardziej elastyczne, ponieważ syndyk sporządza jednocześnie listę wierzytelności, plan podziału funduszy masy upadłości oraz projekt planu spłaty wierzycieli. Sama likwidacja masy upadłości również trwa znacznie krócej z tego względu, że syndyk nie potrzebuje zgody sędziego-komisarza na sprzedaż konkretnego składnika majątku.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli podstawa do prowadzenia upadłości konsumenckiej, zgodnie z przepisami części pierwszej Prawa upadłościowego, ujawni się w trakcie postępowania sąd może dokonać odpowiedniej zmiany trybu.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe