Wygrane sprawy frankowe | Maj 2024

Wygrane sprawy frankowe | Maj 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie sędzia Teresa mróz wyrokiem z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1212/23 zmienił wyrok Sądu Okręgowego (sygn. akt IV C 2585/20) utrzymał wyrok sądu I instancji unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych klientów z bankiem oraz oddalił powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od zasądzonych kwot w zaskarżonym wyroku w punktach drugim, trzecim oraz czwartym Sąd zasądził także na rzecz powodów kwotę 8 100 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska wyrokiem z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeciwko mBankS.A., prowadzonej pod sygn. akt I ACa 944/23 utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (sygn. akt XXVIII C 2418/21) oddalając w całości apelację Banku. Jednocześnie Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz Powodów zwrot kwoty 8 100 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

____

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie: SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Dagmara Olczak – Dąbrowska wyrokiem z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A., prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1327/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt III C 1675/17) w ten sposób, że podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w zakresie ustalenia nieważności umowy, uwzględnił apelację Powodów i zasądził na ich rzecz kwotę 626 290,64 PLN oraz 12 000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, który został uwzględniony w wyroku wydanym w I instancji.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner/partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

____

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska wyrokiem z dnia 30 kwietnia w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5881/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 244 759,74 PLN oraz 33 243,73 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty doręczenia reklamacji z wezwaniem do zapłaty Pozwanemu.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, I Wydział Cywilny w składzie SSR Emilia Rehlis wyrokiem z dnia 7 maja 2024 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 24/22 przesłankowo stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego łączącej naszego Klienta z bankiem Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 54 527,25 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Zalewska wyrokiem z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXIV C 41/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 264 142,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty oraz kwotę 41 892, 12 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia modyfikacji powództwa.

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz apl. adw. Marta Nowacka

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Katarzyna Dawid-Birska wyrokiem z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 8719/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 370 890,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 26 071,68 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po otrzymaniu przez Pozwanego odpisu pozwu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie sędzia Anna Szymańska-Grodzka wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt II C 109/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 319 465,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Maciej Nawrocki wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5277/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 179 835, 61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po doręczeniu reklamacji z wezwaniem do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie sędzia Mariola Kaźmierak wyrokiem z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt II C 2053/22 ustalił, nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu, łączącego naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 290.861,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 277.010,47 PLN od dnia wskazanego w reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty, zaś od kwoty 13 850,88 PLN od dnia wskazanego w modyfikacji powództwa.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w składzie SO Karolina Szerel wyrokiem z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie z powództwa PKO Bank Polski S.A. przeciwko naszym Klientom, prowadzonej pod sygn. akt I C 2992/23 oddalił powództwo o zapłatę kwoty 250 507,20 PLN wraz z odsetkami, w pozostałym zakresie umorzył postępowanie oraz zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Ewelina Felisiak-Sanocka wyrokiem z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 9992/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 126 604,90 PLN oraz 67 411,95 CHF CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia upływu dwutygodniowego terminu od dnia doręczenia Bankowi wezwania do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Radomiu, I Wydział Cywilny w składzie sędzia Anna Gzel-Michalska wyrokiem z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt I C 107/24 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 54 735, 86 PLN oraz 109 002,63 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz na rzecz każdego z Klientów kwotę 5 453,10 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie sędzia Sylwia Hajnrych wyrokiem z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt II C 714/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 52 731,31 PLN oraz 34 882,26 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od wezwania Banku do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Ewa Uchman wyrokiem z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 19307/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 116 691,49 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe