Wygrane sprawy frankowe | Marzec 2024

Wygrane sprawy frankowe | Marzec 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Teresa Mróz wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r.  w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 976/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 1534/21) unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z bankiem oraz zasądzający na ich rzecz kwotę  242 528,10 PLN oraz kwotę 54 890,36 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia następującego po dacie wydania wyroku sądu pierwszej instancji oraz zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Małgorzata Sławińska wyrokiem z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., prowadzonej pod sygn. akt I ACa 947/22 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt I C 778/20) unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z bankiem oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 232 302,62 PLN oraz kwotę 140 010,14 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez Bank.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.


Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska wyrokiem z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16719/21 stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwoty 59 447,55 PLN oraz 48 400,75 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od daty wskazanej w reklamacji z wezwaniem do zapłaty.
Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Iwona Golda-Paluszek wyrokiem z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1471/23 stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwoty 53 069, 58 PLN oraz 50 838,21 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od daty pierwszej rozprawy.
Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Edyta Sornat – Unisk wyrokiem z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffesen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3419/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 69 877,46 PLN oraz 152 069,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia stronie pozwanej modyfikacji powództwa.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3013/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 54 096,67 PLN oraz 21 719,20 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 705,00 PLN oraz kwotę 67,32 CHF wraz z odsetkami od dnia następującego po dniu doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Grenda wyrokiem z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13488/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 76 812,05 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3335/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 53 616,74 PLN oraz 37 494,23 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia Pozwanemu przez Powodów pouczenia o skutkach ustalenia nieważności umowy.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Agnieszka Tulczyńska- Ożga wyrokiem z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 1478/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 247 423,40 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank.
Sprawę prowadzili: adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.


Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Robert Masznicz wyrokiem z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5882/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 93 356,30 PLN oraz 46 576,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od upływu terminu wskazanego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, a także kwotę 10 323,52 CHF wraz z odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska oraz aplikant radcowski Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny w składzie SSO Mariusz Grążawski wyrokiem z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 1865/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 100 132,38 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe