Wygrane sprawy frankowe | Luty 2024

Wygrane sprawy frankowe | Luty 2024

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie Sędzia Jolanta Pyźlak wyrokiem z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 491/23 zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 214/20, w składzie SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) ustalając, iż umowa o kredyt zawarta pomiędzy naszymi klientami, a mBank S.A. jest całkowicie nieważna. Sąd zasądził także na rzecz Kredytobiorców kwotę 135 947,03 PLN.
Sąd Apelacyjny mimo uwzględnienia zarzutu zatrzymania, zasądził na rzecz kredytobiorców odsetki za opóźnienie, liczone od dnia złożenia wezwania do zapłaty do dnia, w którym Bank uiści przedmiotową zapłatę.

Mimo, iż wyrok I instancji był niekorzystny dla kredytobiorców, skuteczne złożenie apelacji spowodowało uwzględnienie wszelkich roszczeń wytoczonych przez naszych klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Łukasz Ciskowski, adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka.

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt I ACa 1495/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 3 sierpnia 2022 r. wydany w sprawie o sygn. akt I C 2099/20 i uwzględnił powództwo w całości.

Sąd I instancji (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił powództwo Kredytobiorców w całości i obciążył ich kosztami postępowania. Na skutek naszej apelacji Sąd II instancji przychylił się do naszej argumentacji i ustalił nieważność umowy zawartej przez naszych Klientów z bankiem. Ponadto obciążył stronę pozwaną kosztami postępowania w całości.

Sprawę prowadzili: partner adw. Łukasz Ciskowski oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztof Tarapata wyrokiem z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt XXIV C 2109/20 stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwoty 67 537,23 PLN i 58 304,89 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od daty wskazanej w reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia del. Michał Maj wyrokiem z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 10378/21 stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 372 780,24 PLN wraz z odsetkami liczonymi od daty wskazanej w reklamacji z wezwaniem do zapłaty, a także łącznie kwotę 15 433,98 PLN z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwu stronie pozwanej.
Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska wyrokiem z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Bankiem Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 14630/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 64 922,18 PLN oraz 21 931,87 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w składzie sędzia Joanna Radzyńska-Głowacka wyrokiem z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. prowadzonej pod sygn. akt IV C 604/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna.
Sprawę prowadzili:
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia del. Henryk Walczewski wyrokiem z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 6621/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 161 503,89 PLN oraz 143 506,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po ogłoszeniu wyroku.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w wysokości 11 817 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, II Wydział Cywilny w składzie SSO Hanna Wawrzyniak wyrokiem z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzonej pod sygn. akt II C 188/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszą Klientkę z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 178 871,85 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszej Klientki w wysokości 11 817 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga, III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Tulczyńska-Ożga wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzonej pod sygn. akt III C 1120/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 51 750,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w wysokości 11 834 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 4337/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 255 554,62 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia Sądowi pouczenia o skutkach nieważności kredytu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Dalba-Sobczyńska wyrokiem z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12100/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 207 552,40PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 4 484,65 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia odpisu pozwu Pozwanemu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk i apl. adw. Karol Moszumański.

 

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe