Wygrane sprawy frankowe | Styczeń 2024

Wygrane sprawy frankowe | Styczeń 2024

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie SSA Jakub Rusiński wyrokiem z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt I ACa 337/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 16 grudnia 2022 r. (sygn. akt I C 133/22) oddalając apelację pozwanego. Sąd pierwszej instancji zasądził od Pozwanego łączną kwotę 282 364,57 PLN z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po otrzymaniu wezwania do zapłaty przez Bank.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Apelacyjnym na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 2257/22 stwierdził nieważność umowy kredytu łączącej naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 95 817,33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów wysokości 6 554,00 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak wyrokiem z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 15606/21 stwierdził nieważność trzech umów łączących naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 263 799,24 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu stronie pozwanej.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Dalba-Sobczyńska wyrokiem z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 12813/21 zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 331 722,33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od części kwot od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty, a od pozostałej części od dnia doręczenia pozwanemu modyfikacji powództwa.
Kredyt został spłacony w trakcie postępowania, w związku z tym strona powodowa cofnęła powództwo w zakresie ustalenia nieważności umowy, a Sąd przesłankowo uznał umowę za nieważną.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w wysokości łącznie 11 834 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztof Lisek wyrokiem z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie o sygn. akt I C 3129/23 stwierdził nieważność umowy łączącej naszych Klientów z bankiem w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 248 762,88 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie SSO Marta Dunajska wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 2200/23 ustalił nieważność umowy kredytu łączącej naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 148 770,71 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu rozprawy na której sąd pouczył Powodów o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w wysokości 11 868 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie SSO Kamila Grajewska wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko DNB Bank Polska S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 635/22 ustalił nieważność umowy kredytu łączącej naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwotę 98 846,49 EUR oraz kwotę 1 975,03 PLN. Obydwie kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.
Umowa kredytu indeksowanego do EURO została zawarta w 2011 r., a Kredytobiorcy od samego początku spłacali kredyt w walucie obcej.
Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański


Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 14590/21 ustalił nieważność umów łączących naszych klientów z Bankiem. Umowy naszych Klientów zostały zawarte z zastosowaniem wzorca umowy, w którym kursy wymiany waluty kredytu w Tabeli Kursów ustalane były przez Bank w oparciu o średni kurs z rynku walutowego FOREX.

Sąd zasądził od Pozwanego łączną kwotę 66 786,10 CHF oraz 78 350,98 PLN z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po otrzymaniu wezwania do zapłaty przez Bank.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów postępowania oraz wygranego przez nas postępowania zażaleniowego na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Kossowska wyrokiem z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 18575/22 ustalił nieważność umowy kredytu łączącej naszych Klientów z bankiem. Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w wysokości 11 834 PLN.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 6384/23 ustalił nieważność umowy kredytu łączącej naszych Klientów z bankiem. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz naszych Klientów kwoty łącznie 94 425,02 PLN oraz 68 783,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od złożenia przez Powodów oświadczenia o skutkach ustalenia nieważności umowy kredytu.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów w całości.
Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSR Maciej Wójcicki wyrokiem z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 6320/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta od banku kwotę 142 103,57 PLN wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wskazanym w wezwaniu do zapłaty.
Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta w wysokości 11 817,00 PLN.
Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl. radc. Natalia Pracka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe