Zabezpieczenia w sprawach frankowych – styczeń 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – styczeń 2024

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Rafał Zgliński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 stycznia 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko „VeloBank S.A.” z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 3750/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska, a także apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Dhahir postanowieniem z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH spółce akcyjnej z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XII C 1664/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.


Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Uchman postanowieniem z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. pod sygn. akt XXVIII C 14437/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w przedmiotowej sprawie.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Aleksandra Błażejwska-Leoniak postanowieniem z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG pod sygn. akt XXVIII C 16491/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w przedmiotowej sprawie.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański


Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Bartłomiej Biegański postanowieniem z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 11447/22 postanowił zabezpieczyć powództwo naszych Klientów w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie przewodniczący sędzia del. Michał Maj postanowieniem z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13121/21 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

 


Sąd Okręgowy w Sosnowcu, I Wydział Cywilny w składzie przewodniczący SSO Agnieszka Biel postanowieniem z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt I C 1401/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie przewodniczący SSO Agnieszka Kossowska postanowieniem z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 16657/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie SSA Piotr Daniszewski wyrokiem z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt I ACz 1720/23 utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn. akt XV C 3182/23) oddalając zażalenie pozwanego na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w spłacie rat kredytu.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.


Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie SSO Kamila Paluszkiewicz-Brolska postanowieniem z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG pod sygn. akt II C 2862/23 postanowił zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postepowanie w przedmiotowej sprawie.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2024 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2868/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło, adw. Karolina Kwiatkowska a także apl. radc. Natalia Pracka.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Głuszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 stycznia 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn. akt XXVIII C 7072/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Dariusz Podyma po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 stycznia 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 120/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska, a także apl. radc. Natalia Pracka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe