Zabezpieczenia w sprawach frankowych – czerwiec 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – czerwiec 2023

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w składzie SSO Maria Stelska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 1173/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Justyna Pec-Nosińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6340/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Joanna Karczewska, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska oraz SSR del. Michał Madej po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 czerwca 2023 r. sprawy o sygn. akt XXVIII Cz 3631/22 z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w przedmiocie zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie uwzględniające wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia Powodów z dn. 9 września 2022 r. wydanego w sprawie o sygn. akt XXVIII C 16722/21 postanowił oddalić zażalenie pozwanego.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5833/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientom.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia del. Anna Głuszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6892/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia del. Anna Głuszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6915/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientki.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztof Świderski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4758/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientom.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny w składzie Sędzia Anna Szymańska-Grodzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce o zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 457/23 postanowił udzielić naszym Klientom zabezpieczenia ich roszczenia o zapłatę kwoty 41 418,65 PLN oraz kwoty 33 102,23 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu powyższych kwot od dn. 28.12.2022 r. do dnia zapłaty z tytułu nienależnie pobranych przez bank świadczeń na podstawie nieważnej umowy poprzez zajęcie do wysokości wskazanych wyżej kwot środków pieniężnych stanowiących wierzytelności przysługujące pozwanemu z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz pozwanego przez Narodowy Bank Polski.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe