Zabezpieczenia w sprawach frankowych – październik 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – październik 2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Adam Jaworski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 października 2023 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I ACa 1327/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszego Klienta.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie Sędzia Hanna Wawrzyniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt II C 1761/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Katarzyna Steffek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 1128/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie Sędzia Rafał Jasiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt III C 2012/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie Sędzia Mariusz Metera po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 3102/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Anna Głuszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 9481/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Address

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
Śniadeckich 17
00-654 Warsaw

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Contact us

    * this field is mandatory