Kupno nieruchomości od dewelopera: jakie prawa przysługują kupującemu?

Kupno nieruchomości od dewelopera: jakie prawa przysługują kupującemu?

Kupno nieruchomości od dewelopera to poważna decyzja, która wymaga nie tylko finansowych nakładów, ale też dużej wiedzy na temat przepisów prawnych. Przy zakupie od dewelopera, kupujący powinien przestrzegać kilku zasad, a także zapoznać się z dokumentacją, która w większości jest przygotowywana przez dewelopera. W artykule przedstawiamy najważniejsze prawa, jakie przysługują kupującemu nieruchomość od dewelopera.

Prawo do zapoznania się z dokumentacją

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma prawo do zapoznania się z pełną dokumentacją dotyczącą inwestycji. Wśród tych dokumentów znajdują się między innymi: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, decyzje administracyjne, umowa z wykonawcą oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokumentacja ta jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi podstawę umowy sprzedaży oraz określa standardy wykończenia nieruchomości.

Prawo do złożenia reklamacji

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności z umową lub wady nieruchomości. Reklamację należy złożyć na piśmie, w uzasadnionym terminie. Deweloper ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, kupujący ma prawo skorzystać z innych środków ochrony prawnej, takich jak na przykład złożenie pozwu w sądzie.

Prawo do odbioru nieruchomości

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma prawo do odbioru nieruchomości w stanie zgodnym z umową. Odbiór nieruchomości powinien nastąpić w obecności przedstawiciela dewelopera oraz kupującego. Na etapie odbioru należy dokładnie sprawdzić, czy nieruchomość została wykończona zgodnie z projektem, czy wszystkie instalacje działają poprawnie oraz czy nie występują żadne wady lub niedociągnięcia. W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.

Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy deweloper nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, na przykład nie odda nieruchomości w terminie lub nie wykona jej zgodnie z projektem. Kupujący ma na to 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu robót. Odstąpienie od umowy oznacza zwrot wpłaconej kwoty oraz rozwiązanie umowy. Warto pamiętać, że odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku, gdy kupujący sam zrezygnuje z zakupu nieruchomości.

Prawo do odsetek za zwłokę

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma prawo do odsetek za zwłokę w przypadku, gdy deweloper nie odda nieruchomości w terminie lub nie wywiąże się z innych zobowiązań. Odsetki za zwłokę są naliczane od dnia, w którym kupujący powinien otrzymać nieruchomość, do dnia jej faktycznego oddania. Wysokość odsetek za zwłokę wynosi zwykle kilka procent rocznie i jest określana w umowie.

Kupujący nieruchomość od dewelopera ma wiele praw, które chronią go przed nieuczciwymi praktykami deweloperów. Przed zakupem nieruchomości, warto dokładnie zapoznać się z umową, dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową lub wad nieruchomości, kupujący ma prawo złożenia reklamacji oraz odstąpienia od umowy. Pamiętajmy, że przestrzeganie swoich praw to klucz do udanego i bezpiecznego zakupu nieruchomości.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe