Wygrane sprawy frankowe | Czerwiec 2024

Wygrane sprawy frankowe | Czerwiec 2024

I ACa 514/23

Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSA Marzena Konsek-Bitkowska wyrokiem z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt I ACa 514/23 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt II C 561/21) unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych klientów z bankiem oraz zasądzający na ich rzecz kwotę 421 636,47 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oaz kwotę 289,96 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia rozszerzenia powództwa głównego.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

VI ACa 1219/22 T2

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Marcin Strobel wyrokiem z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, prowadzonej pod sygn. akt VI ACa 1219/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXV C 1015/20) w punkcie II w zakresie kwoty zasądzonej ponad żądanie naszych Klientów oraz w nieznacznym zakresie oddalił powództwo co do żądania zapłaty odsetek przyjmując za dzień wymagalności dzień doręczenia pozwu.

Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji unieważniający umowę kredytu zawartą przez naszych Klientów z bankiem.

Bank został zobowiązany również do zwrotu całości kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

VI ACa 1025/23 T2

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w składzie SSA Jacek Sadomski wyrokiem z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A., prowadzonej pod sygn. akt VI 1025/23 utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt III C 2093/20) zasądzający na ich rzecz kwotę 259 894,46 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 11825/23 T2

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 11825/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 317 274,35 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 13501/21 T2

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Marcin Czachura wyrokiem z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13501/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 291 441,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po doręczeniu Sądowi Pouczeń Kredytobiorców o skutkach ustalenia nieważności kredytu w całości.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Łukasz Ciskowski oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 6772/23 T4

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Kaszak wyrokiem z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 6772/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 269 275,82 PLN oraz 5 107,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od skierowania wezwania do zapłaty do Banku.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner/partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

I C 3116/23 T1

Sąd okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Szołdrowski wyrokiem z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 3116/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 298 994,92 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia bankowi reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty.

Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka-Pietras.

XXVIII C 5639/22 T3

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzia Tomasz Leszczyński wyrokiem z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 5639/22 zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 47 487,72 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adwokat Karolina Kwiatkowska oraz adwokat Bartosz Czupajło.

XXVIII C 14778/21 T2

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Ewelina Felisiak-Sanocka wyrokiem z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 14778/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 30 024,04 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz kwotę 30 573,89 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia doręczenia modyfikacji powództwa.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r.pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

I C 1147/23 T4

Sąd Okręgowy w Słupsku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Krzysztofa Gutowska wyrokiem z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 1147/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 166 317,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od skierowania wezwania do zapłaty do Banku.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner/partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

I C 1280/23 T4

Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie SSO Iwona Długoborska wyrokiem z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 1280/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 162 971,78 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od skierowania wezwania do zapłaty do Banku.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner/partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

III C 28/20 T4

Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Ewa Suchecka-Bartnik wyrokiem z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. prowadzonej pod sygn. akt III C 28/20 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz Powoda oraz Powódki kwotę 55 819,12 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od daty wezwania Banku do zapłaty oraz do majątku wspólnego Powodów kwotę 57 890,91 PLN oraz 59 429,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od skierowania wezwania do zapłaty do Banku oraz 25 097,63 CHF od daty doręczenia Bankowi modyfikacji powództwa.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner/partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

I C 3054/23 T2

Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Piotr Maziarz wyrokiem z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko mBank S.A. prowadzonej pod sygn. akt I C 3054/23 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszych Klientów z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 412 332,32 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Sprawę prowadzili: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz r. pr. Patrycja Kowalczyk oraz apl. adw. Karol Moszumański.

XXVIII C 2868/22 T3

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Jowita Cieślik wyrokiem z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 2868/22 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca naszego Klienta z bankiem jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 268 472,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od 14 dnia od dnia doręczenia odpisu pozwu Pozwanemu.

Bank został zobowiązany również do zwrotu kosztów procesu na rzecz naszego Klienta.

Sprawę prowadzili: partnerzy Kancelarii adwokat Bartosz Czupajło oraz adwokat Karolina Kwiatkowska.

 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe