Zabezpieczenia w sprawach frankowych – luty 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – luty 2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, XII Wydział Cywilny w składzie SSR del. Agnieszka Mękal postanowieniem z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XII C 548/24 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu i odstąpił od sporządzenia uzasadnienia postanowienia. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Tulczyńska -Ożga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 lutego 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt III C 3235/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym klientom.

Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Głuszak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2024 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Getin Noble Bank S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 8733/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lutego 2024 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 12853/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Czupajło i adw. Karolina Kwiatkowska oraz apl.radc. Natalia Pracka. 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak postanowieniem z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 13015/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak postanowieniem z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 17325/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny w składzie SSO Łukasz Borkowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2024 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko mBank S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn. akt XII C 31/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientki w spłacie rat kredytu.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie sędzia Maciej Nawrocki postanowieniem z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 15335/23 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny w składzie SSO Dagmara Kos po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 lutego 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn. akt I C 729/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszych Klientów w spłacie kart kredytu. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny w składzie sędzia Radosław Olszewski postanowieniem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzonej pod sygn. akt III C 1622/22 postanowił zabezpieczyć powództwo w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powodów rat kredytu. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny w składzie SA Joanna Piwowarun – Kołakowska postanowieniem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzonej pod sygn. akt V ACa 2848/23 zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXIV C 793/20) w sten sposób, że udzielił powodom zabezpieczenia powództwa na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku spłat rat kredytu. 

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa. 

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe