Zabezpieczenia w sprawach frankowych – marzec 2024

Zabezpieczenia w sprawach frankowych – marzec 2024

Sąd Okręgowy w Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny w składzie SSO Mariusz Metera po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 269/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce, I Wydział Cywilny w składzie SSO Tomasz Deptuła po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 101/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom..

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie SSO Urszula Minga po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszej Klientki przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XV C 1178/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszej Klientce

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.

Sąd Okręgowy w Łomży, I Wydział Cywilny w składzie SSR del. do SO w Łomży Wioletta Agnieszka Jurgielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 110/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.


Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn. akt XXVIII C 4985/23 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Maciej Nawrocki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1493/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom..

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa.


Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny w składzie SSO Aneta Wielądek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszego Klienta przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę w sprawie o sygn. akt I C 468/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszemu Klientowi.

Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Martyna Krupa..

Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w składzie SSO Agnieszka Gieral-Siewielec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2024 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. o ustalenie i zapłatę o sygn. akt I C 943/24 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia naszym Klientom.
Sprawę prowadzą: partner Kancelarii adw. Bartosz Czupajło oraz apl. adw. Marta Nowacka.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Filia Kancelarii w Białymstoku:
ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok
bialystok@ccka.pl

Filia Kancelarii w Rzeszowie:
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20D/7, 35-006 Rzeszów
rzeszow@ccka.pl

Filia Kancelarii w Gdańsku:
ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk
gdansk@ccka.pl

Filia Kancelarii w Olsztynie:
ul. Kajki 10-12, 10-547 Olsztyn
olsztyn@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe