Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.
Następna sekcja
Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Myślimy odważnie!

Zapewniamy firmom prawne bezpieczeństwo ich biznesu. Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu spółek. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest rynek nieruchomości. Znamy jego specyfikę i doradzamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, reagujemy szybko, szukamy realnych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych problemów, działamy etycznie i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane czynności.

Oferta

 • Nieruchomości i budownictwo

  Nieruchomości i budownictwo

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

  Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

  Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

 • Wspólnoty i spółdzielnie

  Wspólnoty i spółdzielnie

  Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

  W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

 • Pomoc prawna COVID-19

  Pomoc prawna COVID-19

  W związku z epidemią COVID-19 nasza Kancelaria kompleksowo wspiera przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami prawnymi wynikającymi z zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno doradztwa w zakresie różnorodnych form publicznego wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii, jak również jej wpływu na umowy i postępowania z udziałem naszych Klientów.

  Wspierając Klientów bazujemy na bogatym doświadczeniu wynikającym z bieżącej obsługi przedsiębiorców i znajomości ich potrzeb. Uwzględniając specyfikę danej branży, wyszukujemy optymalne rozwiązania prawne, które zmierzają do zminimalizowania negatywnych skutków epidemii u naszych Klientów.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

  Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

 • Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

 • Spory sądowe i arbitrażowe

  Spory sądowe i arbitrażowe

  Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

  Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

 • Restrukturyzacja i upadłości

  Restrukturyzacja i upadłości

  Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

  W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

 • Audyt i podatki

  Audyt i podatki

  Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

  Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

 • Prawo karne gospodarcze

  Prawo karne gospodarcze

  Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

  Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Zamknij

Nieruchomości i budownictwo

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Wspólnoty i spółdzielnie

Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

Pomoc prawna COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 nasza Kancelaria kompleksowo wspiera przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami prawnymi wynikającymi z zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno doradztwa w zakresie różnorodnych form publicznego wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii, jak również jej wpływu na umowy i postępowania z udziałem naszych Klientów.

Wspierając Klientów bazujemy na bogatym doświadczeniu wynikającym z bieżącej obsługi przedsiębiorców i znajomości ich potrzeb. Uwzględniając specyfikę danej branży, wyszukujemy optymalne rozwiązania prawne, które zmierzają do zminimalizowania negatywnych skutków epidemii u naszych Klientów.

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

Spory sądowe i arbitrażowe

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

Restrukturyzacja i upadłości

Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Audyt i podatki

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

Prawo karne gospodarcze

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Sprawy frankowe

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

Adres

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Bagatela 10 lok. 34a
00-585 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Napisz do nas

* pola obowiązkowe

01 \

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję