Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka
Następna sekcja
Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Myślimy odważnie!

Zapewniamy firmom bezpieczeństwo prawne ich biznesu, a klientom indywidualnym pomagamy w dochodzeniu roszczeń od instytucji finansowych. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest rynek finansowy i rynek nieruchomości. Znamy ich specyfikę i doradzamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, reagujemy szybko, szukamy realnych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych problemów, działamy etycznie i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane czynności.

Oferta

 • Sprawy frankowe CHF

  Sprawy frankowe CHF

  Zespół naszych prawników od lat specjalizuje się w sprawach tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów hipotecznych, w których frank szwajcarski (CHF) stosowany był przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) lub wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a następnie wysokości poszczególnych rat.

  Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

 • Kredyty konsumenckie (złotówkowe)

  Kredyty konsumenckie (złotówkowe)

  Na bazie doświadczeń zebranych podczas prowadzenia spraw frankowych przeciwko bankom stosującym klauzule abuzywne w umowach CHF, dostrzegliśmy wyraźne analogie pomiędzy tymi umowami a złotowymi. Dlatego też zdecydowaliśmy się poszerzyć nasze usługi o reprezentowanie naszych klientów przed sądem w sprawach złotowych, związanych z nieuczciwie obliczanym wskaźnikiem referencyjnym WIBOR. Naszym celem jest doprowadzenie do unieważnienia umów o kredyt złotówkowy. Warto mieć na uwadze fakt, że niedozwolone zapisy stoją zarówno w umowach o kredyty hipoteczne, jak i kredyty konsumenckie, które to udzielane były w polskiej walucie. Poddaliśmy więc analizie umowy złotowe, które są zmiennie oprocentowane na fundamencie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jak się okazuje WIBOR nie jest ani reprezentatywny, ani wystarczająco obiektywny, a banki...

 • Nieruchomości i budownictwo

  Nieruchomości i budownictwo

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

  Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

  Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

 • Wspólnoty i spółdzielnie

  Wspólnoty i spółdzielnie

  Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

  W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

  Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

 • Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

 • Spory sądowe i arbitrażowe

  Spory sądowe i arbitrażowe

  Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

  Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

 • Restrukturyzacja i upadłości

  Restrukturyzacja i upadłości

  Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

  W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Po zapoznaniu się z problemem wskazujemy naszym Klientom jakie są możliwe rozwiązania danej sprawy, począwszy od wskazania metod prowadzących do ich ugodowego zakończenia kończąc na zaplanowaniu odpowiedniej strategii procesowej. Sprawom rodzinnym często w tle towarzyszą konflikty, które wzbudzają wiele emocji. Mając zatem na względzie, że są to sprawy bardzo delikatne, do każdej z nich podchodzimy z empatią. Dobro dziecka stanowi dla nas najwyższą wartość w rozwiązywaniu sporów związanych z uregulowaniem stosunków między rodzicami a dziećmi.

  W szczególności reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o rozwód, separację, powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie i egzekucję kontaktów z małoletnimi, podział majątku wspólnego, jak również w sprawach nieletnich (w ramach ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich). Nasza praktyka obejmuje również sprawy w zakresie postępowania karnego w sprawach rodzinnych. Do najczęstszych należą sprawy związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, czy też uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

Zamknij

Sprawy frankowe CHF

Zespół naszych prawników od lat specjalizuje się w sprawach tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów hipotecznych, w których frank szwajcarski (CHF) stosowany był przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) lub wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a następnie wysokości poszczególnych rat.

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

Kredyty konsumenckie (złotówkowe)

Na bazie doświadczeń zebranych podczas prowadzenia spraw frankowych przeciwko bankom stosującym klauzule abuzywne w umowach CHF, dostrzegliśmy wyraźne analogie pomiędzy tymi umowami a złotowymi. Dlatego też zdecydowaliśmy się poszerzyć nasze usługi o reprezentowanie naszych klientów przed sądem w sprawach złotowych, związanych z nieuczciwie obliczanym wskaźnikiem referencyjnym WIBOR. Naszym celem jest doprowadzenie do unieważnienia umów o kredyt złotówkowy. Warto mieć na uwadze fakt, że niedozwolone zapisy stoją zarówno w umowach o kredyty hipoteczne, jak i kredyty konsumenckie, które to udzielane były w polskiej walucie. Poddaliśmy więc analizie umowy złotowe, które są zmiennie oprocentowane na fundamencie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jak się okazuje WIBOR nie jest ani reprezentatywny, ani wystarczająco obiektywny, a banki...

Nieruchomości i budownictwo

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Wspólnoty i spółdzielnie

Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

Spory sądowe i arbitrażowe

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

Restrukturyzacja i upadłości

Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Prawo rodzinne

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Po zapoznaniu się z problemem wskazujemy naszym Klientom jakie są możliwe rozwiązania danej sprawy, począwszy od wskazania metod prowadzących do ich ugodowego zakończenia kończąc na zaplanowaniu odpowiedniej strategii procesowej. Sprawom rodzinnym często w tle towarzyszą konflikty, które wzbudzają wiele emocji. Mając zatem na względzie, że są to sprawy bardzo delikatne, do każdej z nich podchodzimy z empatią. Dobro dziecka stanowi dla nas najwyższą wartość w rozwiązywaniu sporów związanych z uregulowaniem stosunków między rodzicami a dziećmi.

W szczególności reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o rozwód, separację, powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie i egzekucję kontaktów z małoletnimi, podział majątku wspólnego, jak również w sprawach nieletnich (w ramach ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich). Nasza praktyka obejmuje również sprawy w zakresie postępowania karnego w sprawach rodzinnych. Do najczęstszych należą sprawy związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, czy też uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Sprawy frankowe

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

Zapisz się do naszych newsletterów!

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów – CHF i BIZNES. W miesięcznych biuletynach przedstawiamy informacje o bieżących działaniach naszej Kancelarii, publikacje naszych prawników oraz aktualności w sprawach frankowych i branży nieruchomości.

Zapoznaj się z naszymi archiwalnymi newsletterami, które dostępne są TUTAJ.

Adres

Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe

01 \

kancelaria@ccka.pl
22-254-03-55

Zapisz się do naszych newsletterów!

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów – CHF i BIZNES. W miesięcznych biuletynach przedstawiamy informacje o bieżących działaniach naszej Kancelarii, publikacje naszych prawników oraz aktualności w sprawach frankowych i branży nieruchomości.

Zapoznaj się z naszymi archiwalnymi newsletterami, które dostępne są TUTAJ.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję