Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.
Następna sekcja
Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Myślimy odważnie!

Zapewniamy firmom bezpieczeństwo prawne ich biznesu, a klientom indywidualnym pomagamy w dochodzeniu roszczeń od instytucji finansowych. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest rynek finansowy i rynek nieruchomości. Znamy ich specyfikę i doradzamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, reagujemy szybko, szukamy realnych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych problemów, działamy etycznie i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane czynności.

Oferta

 • Sprawy frankowe

  Sprawy frankowe

  Zespół naszych prawników od lat specjalizuje się w sprawach tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów hipotecznych, w których frank szwajcarski (CHF) stosowany był przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) lub wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a następnie wysokości poszczególnych rat.

  Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

   

 • Polisolokaty

  Polisolokaty

  Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z towarzystwami ubezpieczeń o zwrot opłat likwidacyjnych a także w postępowaniach zmierzających do ustalenia nieważności umów ubezpieczenia na życie z UFK (polisolokat).

  Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI (OMNIPROFIT), PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, UNIQA, PZU, CONCORDIA, CARDIFF, ING, HDI GERLING, WBK.

 • Nieruchomości i budownictwo

  Nieruchomości i budownictwo

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

  Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

  Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

 • Wspólnoty i spółdzielnie

  Wspólnoty i spółdzielnie

  Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

  W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

  Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

 • Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

 • Spory sądowe i arbitrażowe

  Spory sądowe i arbitrażowe

  Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

  Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

 • Audyt i podatki

  Audyt i podatki

  Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

  Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

 • Prawo karne gospodarcze

  Prawo karne gospodarcze

  Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

  Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Zamknij

Sprawy frankowe

Zespół naszych prawników od lat specjalizuje się w sprawach tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów hipotecznych, w których frank szwajcarski (CHF) stosowany był przez bank do ustalania salda kredytu (wysokości zadłużenia) lub wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a następnie wysokości poszczególnych rat.

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

 

Polisolokaty

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z towarzystwami ubezpieczeń o zwrot opłat likwidacyjnych a także w postępowaniach zmierzających do ustalenia nieważności umów ubezpieczenia na życie z UFK (polisolokat).

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI (OMNIPROFIT), PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, UNIQA, PZU, CONCORDIA, CARDIFF, ING, HDI GERLING, WBK.

Nieruchomości i budownictwo

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Wspólnoty i spółdzielnie

Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

Spory sądowe i arbitrażowe

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

Audyt i podatki

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

Prawo karne gospodarcze

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.

Sprawy frankowe

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

Zapisz się do naszych newsletterów!

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów – CHF i BIZNES. W miesięcznych biuletynach przedstawiamy informacje o bieżących działaniach naszej Kancelarii, publikacje naszych prawników oraz aktualności w sprawach frankowych i branży nieruchomości.

Zapoznaj się z naszymi archiwalnymi newsletterami, które dostępne są TUTAJ.

Adres

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Filia Kancelarii w Lublinie:
ul. Zana 11a, 20-601 Lublin
lublin@ccka.pl

Filia Kancelarii w Łodzi:
ul. Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź
lodz@ccka.pl

Napisz do nas

Formularz kontaktowy
Zgoda
* pola obowiązkowe

01 \

Zapisz się do naszych newsletterów!

Serdecznie zapraszamy do zapisania się do naszych newsletterów – CHF i BIZNES. W miesięcznych biuletynach przedstawiamy informacje o bieżących działaniach naszej Kancelarii, publikacje naszych prawników oraz aktualności w sprawach frankowych i branży nieruchomości.

Zapoznaj się z naszymi archiwalnymi newsletterami, które dostępne są TUTAJ.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję