Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka sp.p.
Następna sekcja

Myślimy odważnie!

Zapewniamy firmom prawne bezpieczeństwo ich biznesu. Doradzamy w bieżącym funkcjonowaniu spółek. Obszarem naszego szczególnego zainteresowania jest rynek nieruchomości. Znamy jego specyfikę i doradzamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, reagujemy szybko, szukamy realnych rozwiązań, dopasowanych do konkretnych problemów, działamy etycznie i bierzemy odpowiedzialność za podejmowane czynności.

Oferta

 • Nieruchomości i budownictwo

  Nieruchomości i budownictwo

  Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

  Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

  Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

 • Wspólnoty i spółdzielnie

  Wspólnoty i spółdzielnie

  Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

  W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

 • Pomoc prawna COVID-19

  Pomoc prawna COVID-19

  W związku z epidemią COVID-19 nasza Kancelaria kompleksowo wspiera przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami prawnymi wynikającymi z zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno doradztwa w zakresie różnorodnych form publicznego wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii, jak również jej wpływu na umowy i postępowania z udziałem naszych Klientów.

  Wspierając Klientów bazujemy na bogatym doświadczeniu wynikającym z bieżącej obsługi przedsiębiorców i znajomości ich potrzeb. Uwzględniając specyfikę danej branży, wyszukujemy optymalne rozwiązania prawne, które zmierzają do zminimalizowania negatywnych skutków epidemii u naszych Klientów.

 • Prawo pracy

  Prawo pracy

  Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

  Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

 • Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna spółek

  Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

 • Spory sądowe i arbitrażowe

  Spory sądowe i arbitrażowe

  Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

  Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

  Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

 • Restrukturyzacja i upadłości

  Restrukturyzacja i upadłości

  Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

  W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

 • Audyt i podatki

  Audyt i podatki

  Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

  Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

 • Prawo karne gospodarcze

  Prawo karne gospodarcze

  Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

  Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Zamknij

Nieruchomości i budownictwo

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na rynku nieruchomości obejmującą wszelkie aspekty związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości, transakcjami i inwestycjami budowlanymi, a także komercjalizacją i zarządzaniem.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub administracyjnych we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w tym również w sporach związanych z zawieraniem lub realizacją umów.

Naszymi Klientami są inwestorzy, deweloperzy, generalni wykonawcy, architekci, firmy wykończeniowe, a także podmioty zarządzające nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Wspólnoty i spółdzielnie

Od lat obsługujemy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie szeroko pojętego prawa mieszkaniowego. Pomoc prawną świadczymy bezpośrednio lub współpracując z zarządcami nieruchomości obsługującymi na co dzień powyższe podmioty.

W ramach współpracy oferujemy bieżącą pomoc prawną w codziennym funkcjonowaniu wspólnot lub spółdzielni (opinie, weryfikacja umów, uchwały, zgromadzenia), windykację opłat lokalowych, a także pomoc doraźną w przypadkach sporów prawnych lub wykonywanych inwestycji (remonty, przebudowy, nadbudowy). Z sukcesami prowadzimy postępowania sądowe związane z wadami nieruchomości wspólnej, co obejmuje również kompleksowe przygotowanie procesu sądowego (przygotowanie niezbędnych uchwał, cesji roszczeń itp.).

Poprzednia oferta
Następna oferta

Pomoc prawna COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 nasza Kancelaria kompleksowo wspiera przedsiębiorców, którzy mierzą się z problemami prawnymi wynikającymi z zaistniałej sytuacji. Dotyczy to zarówno doradztwa w zakresie różnorodnych form publicznego wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców w czasie epidemii, jak również jej wpływu na umowy i postępowania z udziałem naszych Klientów.

Wspierając Klientów bazujemy na bogatym doświadczeniu wynikającym z bieżącej obsługi przedsiębiorców i znajomości ich potrzeb. Uwzględniając specyfikę danej branży, wyszukujemy optymalne rozwiązania prawne, które zmierzają do zminimalizowania negatywnych skutków epidemii u naszych Klientów.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina towarzysząca każdemu przedsiębiorcy na co dzień. Dzięki obsłudze prawnej naszej Kancelarii, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi pracodawca uzyskuje przede wszystkim praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną działalność, kompleksową i wszechstronną wiedzę, a także bezpieczeństwo prawne w HR.

Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, począwszy od wyboru formy prawnej i struktury zatrudnienia, przygotowania i negocjowania umów (o pracę, kontraktów menadżerskich, zakazu konkurencji, klauzul poufności, NDA), bieżącego doradztwa w ramach codziennych potrzeb prawnych HR i compliance (opinie, regulaminy, procedury, szkolenia), aż po wsparcie przy optymalizacji zatrudnienia, również przy zmniejszaniu zatrudnienia w reżimie zwolnień grupowych.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna biznesu to przede wszystkim bieżąca obsługa spółek powołanych do jego prowadzenia. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich aspektach prawnych związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nasi Klienci uzyskują wsparcie prawne począwszy od wyboru formy prawnej i rejestracji spółki, przez codzienne wsparcie korporacyjne (sporządzanie uchwał, regulaminów, prowadzenie postępowań rejestrowych), aż po rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i pomoc prawną przy likwidacji spółek. W zakresie obsługi prawnej spółek Kancelaria oferuje usługi niezbędne do sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, takie jak sporządzanie i negocjowanie umów handlowych, rozwiązywanie sporów prawnych z kontrahentami, jak również obsługę windykacyjną.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Spory sądowe i arbitrażowe

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu sporów sądowych. Doradzamy Klientom na każdym etapie sporu, budując jego strategię, podejmując próby jego polubownego rozwiązania i reprezentując w postępowaniach.

Nasze doświadczenie obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Naszymi Klientami są zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, w tym zwłaszcza spółki z branży budowlanej, infrastrukturalnej czy nieruchomości.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Restrukturyzacja i upadłości

Doradzamy Klientom w ramach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – zarówno z perspektywy wierzycieli, jak i dłużników. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, proces restrukturyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa przebiega sprawnie, a w przypadku wierzycieli – z największymi możliwymi korzyściami.

W procedurach restrukturyzacji i upadłości szczególną uwagę zwracamy na sytuację prawną kadry zarządzającej, z uwzględnieniem zabezpieczenia osobistej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania. Jedynie bowiem odpowiednie przygotowanie i szybka reakcja na niewypłacalność przedsiębiorstwa może pozwolić na uniknięcie osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Audyt i podatki

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego, mające na celu ocenę i wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, jak również zapobieganie nieprawidłowościom.

Oferujemy pomoc przy wyjaśnieniu zawiłych zagadnień podatkowych, w tym dla potrzeb potencjalnych kontroli prowadzonych przez organy podatkowe i biegłych rewidentów. Pomagamy w usprawnianiu procesów i procedur, w zapewnianiu zgodności z regulacjami (compliance), weryfikujemy oraz badamy stan prawny (due diligence) a także dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych Klientów w ramach współpracy z kontrahentami.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Prawo karne gospodarcze

Świadczymy pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych i karnych-skarbowych, jak również zajmujemy się badaniem ryzyka naruszenia przepisów karnych w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Reprezentujemy naszych Klientów od pierwszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, poprzez postępowanie sądowe, jak również w postępowaniach nadzwyczajnych. Nadto oferujemy naszym Klientom analizę i opiniowanie możliwości wystąpienia ryzyka dotyczącego nadużyć (w tym wewnętrznych), prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań kadry menadżerskiej oraz uprawnień (praw i obowiązków) uczestników postępowania karnego, a także doradzamy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwach.

Poprzednia oferta
Następna oferta

Sprawy frankowe

Reprezentujemy kredytobiorców, których przekonywano, że kredyt waloryzowany kursem waluty obcej (zwykle w CHF) będzie dla nich bardziej opłacalny, bezpieczny i tańszy od kredytu złotówkowego, lub którzy nie mieli zdolności na zaciągnięcie zwykłego kredytu złotówkowego. Doskonale znamy i rozumiemy specyfikę tych spraw, a nasze dotychczasowe doświadczenia wyniesione z sal sądowych pozwalają nam na dobranie najlepszej i bezpiecznej strategii postępowania w sporze z bankami.

Adres

Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp.p.
ul. Bagatela 10 lok. 34a
00-585 Warszawa

NIP: 5272819774 | KRS: 0000693729

Napisz do nas

* pola obowiązkowe

01 \

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Akceptuję